Aktualizacja z 6 marca 2009

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://store.steampowered.com/news/2321/ (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Możesz teraz dwukrotnie kucnąć w powietrzu. Podwójne skoki Skauta resetują licznik kucnięć w powietrzu.
  • Dodano zmienną "tf_clamp_airducks", domyślnie ustawioną na 1
    • Ustawienie jej na 0 usunie wszystkie ograniczenia ilości kucnięć w powietrzu. Przydatna na serwerach z mapami do ćwiczenia rakietowych skoków.
  • Zwiększono prędkość skoku, aby pasowała do ustalonych rozmiarów prostokąta. Wysokość skoku powinna odpowiadać tej sprzed ostatniej aktualizacji.