Aktualizacja z 19 maja 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Zmiany w silniku Source (CS:S, DoD:S, TF2, HL2:DM)

  • Naprawiono moment gdzie niektórzy klienci/serwery podczas wczytania mapy, gra zawiesza się.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall026g.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall026h.vtf
Modified: tf/bin/server.dll