Aktualizacja z 30 października 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano nowe halloweenowe obrazki postaci w tle menu głównego.
  • Naprawiono crash serwera związany z Drwiną: Piątką.
  • Naprawiono bomby dyniowe wybuchające z niebieskimi cząsteczkami.
  • Naprawiono wydobywanie się z ciała trafionego przeciwnika błędnych cząsteczek.
  • Naprawiono pojawianie się ostrzeżeń w konsoli deweloperskiej przy nTextureFrame < 0.
  • Zaktualizowano komendę restartu rundy, aby usuwała również efekty zaklęć rzuconych w piekle.
  • Zaktualizowano plr_hightower_event, aby poprawić stabilność serwera.
  • Zaktualizowano Kotlet De Volaille, przez co nie może zostać założony wraz z Zimnowojennym Luchadorem lub Ogromnym Luchadorem.(sic)
  • Ponownie włączono możliwość wytworzenia kostiumów zombie.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/skin_ps20b.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/skin_ps30.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/skin_vs20.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/skin_vs30.vcs
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/plr_hightower_event.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/demo_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/demo_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/engineer_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/engineer_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/heavy_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/heavy_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/medic_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/medic_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/sniper_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/sniper_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/soldier_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/soldier_user_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/spy_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/spy_user_animations.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/halloween_clockface_green.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/halloween_clockface_green.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/halloween_clockface_green.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/halloween_clockface_green.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/halloween_clockface_green.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/mousetrap.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/mousetrap.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/mousetrap.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/mousetrap.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_halloween/mousetrap.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/item_fx.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/item_fx_dx80.pcf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_demoman.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_engineer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_heavy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_medic.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_pyro.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_scout.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_sniper.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_soldier.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/console/characters/hwn13_spy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_halloween/halloween_clockface_green.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_halloween/mousetrap.vtf