Główne menu

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Główne menu Team Fortress 2.
Czas na walkę!
Administrator

Główne menu to ekran witający Team Fortress 2. Po początkowym otwarciu menu gry, jedna z piosenek oficjalnej ścieżki dźwiękowej Team Fortress 2 zacznie się odtwarzać, ale nie będzie ona zapętlona ani też nie zagra ponownie do momentu restartu gry. Główne menu może być także otwarte gdy jesteś połączony z serwerem (podstawowy klawisz aby otworzyć menu to Esc).

Tłem menu jest szary render jednej z map w grze i któraś z kilku klas, zależnie od aktywnego wydarzenia lub specjalnej aktualizacji.

Wygląd i funkcje przycisków głównego menu

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 września 2007
 • Dezaktywowano ładowanie tła map.

Aktualizacja z 21 września 2007

 • Usunięto tła map z powodu niekompatybilności.

Aktualizacja z 2 października 2007

 • Dodano opcję umożliwiającą włączenie tekstur w bardzo wysokiej rozdzielczości.
 • Dodano opcję „Minimalistyczny HUD” do opcji wielu graczy.
 • Naprawiono ucinanie się tekstu w pewnych miejscach w nieangielskich wersjach gry.
 • [Nieudokumentowane] Dodano dodatkowe opcje zakładki „Gra” w menu tworzenia serwera.

Aktualizacja z 9 października 2007

 • Poprawiono wyświetlanie ekranu ładowania gry i intra w Windowsie Vista.

Aktualizacja z 15 listopada 2007

Aktualizacja z 7 stycznia 2008

 • Dodano opcję w oknie dialogowym Opcje -> Wielu graczy, która pozwala na filtrowanie niestandardowych plików gry, które mają być ściągane z serwerów.

Aktualizacja z 14 stycznia 2008

 • Dodano nową opcję dla Mediguna w oknie dialogowym Wielu graczy->Zaawansowane. Gdy zostanie włączona, Medigun będzie leczył bez potrzeby ciągłego trzymania przycisku strzału.
 • Dodano nową opcję dla Karabinu snajperskiego w oknie dialogowym Wielu graczy->Zaawansowane. Gdy zostanie wyłączona, Karabin snajperski nie wróci do zbliżenia po przybliżonym strzale.

Aktualizacja z 25 stycznia 2008

 • Dodano opcję automatyczniego wykonywania zrzutu tabeli wyników po zakończonej grze, w oknie dialogowym Wielu graczy->Zaawansowane.
 • Usunięto przycisk "zresetuj statystyki" z ekranu statystyk gracza.

Aktualizacja z 15 lutego 2008

 • Naprawiono błąd, w którym zapisane statystyki były przypisywane złym klasom

Aktualizacja z 1 kwietnia 2008

 • Naprawiono kilka przypadkowych przyciętych tekstów w menu i dialogów w językach innych niż Angielski.

Aktualizacja z 29 kwietnia 2008 (aktualizacja Gold Rush)

 • Dodano informacje o postaci oraz ekwipunek do głównego menu.

Aktualizacja z 17 grudnia 2009 (aktualizacja WOJNA!)

Aktualizacja z 8 lipca 2010 (aktualizacja Inżyniera)

 • Dodano muzykę Inżyniera do głównego menu gry.

Aktualizacja z 13 lipca 2010

 • [Nieudokumentowane] Zmieniono piosenkę "More Gun", by się bardziej różniła od "Someone Else's Song" autorstwa Wilco.

Aktualizacja z 30 września 2010 (aktualizacja Mann-konomia)

 • Dodano Sklep & Katalog Mann Co..
 • Poprawki w przeglądarce serwerów.
  • Będzie zachęcać do dodawania serwera do Ulubionych lub Czarnej listy po tym, jak miałeś dobre/złe wrażenia z gry na nim.
  • Przeglądarka serwerów automatycznie się zamyka po udanym połączeniu z serwerem (można to wyłączyć przez Opcje -> Wielu graczy -> Zaawansowane).
 • [Nieudokumentowane] Usunięto "poradnika klasowego" oraz rekordów klasowych z prawego górnego rogu menu głównego.

Aktualizacja z 27 października 2010 (aktualizacja Scream Fortress)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nową muzykę startową "gamestartup_halloween.

Aktualizacja z 14 kwietnia 2011 (Bezczapkowa aktualizacja)

 • Zaktualizowano główne menu o opcje 'Wznów grę', 'Zarządź głosowanie' i 'Wyślij prośbę o trenera'..
 • Tło menu jest teraz przeźroczyste, gdy połączeniu z serwerem..
 • Polecany przedmiot w Sklepie Mann Co. nie jest już domyślnie widoczny w głównym menu. Pojawi się dopiero po wybraniu przycisku sklepu.

Aktualizacja z 5 maja 2011 (aktualizacja Powtórkowa)

Aktualizacja z 6 maja 2011

 • Naprawiono crash klienta powodowany przez użycie zmienionych plików zasobów głównego menu.

Aktualizacja z 9 maja 2011

 • Muzyka z fanfarami Saxxy nie była odtwarzana na kanale dźwiękowym. Muzyka będzie odtwarzana raz przy uruchomieniu i nie będzie grana przy zmianach mapy.

Aktualizacja z 18 maja 2011

 • Dodano przycisk "Zaawansowane opcje" do głównego menu, by umożliwić zmianę wielu opcji dotyczących rozgrywki.

Aktualizacja z 19 maja 2011

 • Naprawiono rzadki przypadek, gdzie użytkownicy działający na Service Packu 3 w Windows 7 64-bit z sterownikiem grafiki w wersji 12.42, widzieli graficzne usterki na przycisku "Opcje" w menu głownym.

Aktualizacja z 31 maja 2011

 • Naprawiono menu główne prześwitujące przez menu koszyka zakupów przy rozdzielczości 2500x1600.

Aktualizacja z 8 czerwca 2011

 • [Nieudokumentowane] Usunięto promocję Nagród Saxxy z głównego menu.

Aktualizacja z 23 czerwca 2011 (Überowa Aktualizacja)

 • Menu główne ma teraz opcję "Rozpocznij grę", która przedstawia użytkownikom różne tryby gry do wyboru. Po wybraniu, gra dobiera dla gracza najlepszy dostępny serwer dla tego trybu gry.
 • [Nieudokumentowane] Zaktualizowano menu gry.
 • [Nieudokumentowane] Dodano do Zaawansowanych opcji: "Położenie ID celu obserwatora".

Aktualizacja z 18 lipca 2011

Aktualizacja z 29 lipca 2011

Aktualizacja z 2 sierpnia 2011

 • Zaktualizowano tła głównego menu o Granary i Upward.
 • [Nieudokumentowane] Omyłkowo do głównego menu dodano tło prezentujące Gravel Pit, zamiast Granary.

Aktualizacja z 13 października 2011 (Aktualizacja i Wyprzedaż Mannorocznicy)

 • Dodano nową ścieżkę dźwiękową z Poznajcie Medyka.
 • Dodano nowe menu, warsztat Steam, w którym możesz opublikawać i zarządzać przedmiotami stworzonymi przez społeczność.
 • [Nieudokumentowane] Postaci w menu głównym mogą się teraz wyświetlać z nałożonymi czapkami.

Aktualizacja z 20 października 2011

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe specjalne tło Halloweenowe..

Aktualizacja z 27 października 2011 (Bardzo Straszne Halloween)

 • [Nieudokumentowane] Dodano wizerunki klas z założonymi przedmiotami Halloween do głównego menu.

Aktualizacja z 10 listopada 2011

 • Dodano tło do Menu Głównego pojawiające się w czasie Pełni Księżyca.

Aktualizacja z 15 grudnia 2011 (Australijskie Święta 2011)

 • [Nieudokumentowane] Dodano wizerunki klas z założonymi przedmiotami świątecznymi do głównego menu

Aktualizacja z 3 maja 2012

 • Zaktualizowano system powiadomień w menu głównym.

Aktualizacja z 10 maja 2012

 • Naprawiono crash klienta podczas używania własnych plików głównego menu typu .res .

Aktualizacja z 15 sierpnia 2012 (aktualizacja Mann kontra Maszyna)

Aktualizacja z 4 września 2012

 • [Nieudokumentowane] Przywrócono tła i muzykę sprzed aktualizacji Mann kontra Maszyna.
 • [Nieudokumentowane] Dodano tła ze wszystkimi mechanicznymi klasami (nie tylko mechanicznym Grubym) do głównego menu.

Aktualizacja z 2 listopada 2012

 • Dodano nowe zdjęcia zombie-postaci i nowe Halloweenowe tło dla głównego menu.

Aktualizacja z 7 grudnia 2012

 • Naprawiono crash klienta powiązany z Głównym menu.

Aktualizacja z 29 października 2013 (aktualizaca Scream Fortress 2013)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe wizerunki postaci i tło na Halloween 2013.

Aktualizacja z 19 czerwca 2014

 • Dodano nowe utwory z Daty ważności do menu głównego

Aktualizacja z 8 lipca 2014

 • Dodano program Beta map Mann Co - Wczesny dostęp
  • Zagrać na powyższych mapach można poprzez opcję "Szybkiej gry" w menu głównym i zaznaczeniu Play Beta Maps (Graj na mapach beta).
 • Dodano nową startową muzykę z filmu Data przydatności.

Aktualizacja z 1 października 2014

 • Od teraz gdy wyciszysz gracza, będzie się to dotyczyć komunikacji tekstowej i głosowej. Jeśli chcesz korzystać z poprzedniego systemu wyciszania, ustaw cl_mute_all_comms na 0

Aktualizacja z 29 października 2014 (aktualizacja Scream Fortress 2014)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tło głównego menu.

Aktualizacja z 4 listopada 2014

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe wizerunki postaci do głównego menu.

Aktualizacja z 8 grudnia 2014 (aktualizacja Koniec trasy)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tło i wizerunki klas.

Aktualizacja z 10 grudnia 2014

 • Naprawiono crash klienta związany z głównym menu.

Aktualizacja z 7 stycznia 2015

Aktualizacja z 2 lipca 2015 (aktualizacja Siła charakteru)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tło menu głównego.

Aktualizacja z 1 października 2015

 • Naprawiono crash związany z głównym menu.

Aktualizacja z 6 października 2015 (aktualizacja Inwazja)

 • [Nieudokumentowane] Added new main menu background.

Aktualizacja z 28 października 2015 (aktualizacja Scream Fortress 2015)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tło menu głównego.

Aktualizacja z 13 listopada 2015

 • [Nieudokumentowane] Usunięto tło menu Scream Fortress 2015.

Aktualizacja z 7 grudnia 2015

 • [Nieudokumentowane] Added a Batman Arkham Contest image for the alert box.

Aktualizacja z 17 grudnia 2015 (aktualizacja Śniąteczne fatum)

 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tło menu głównego.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 #1 (aktualizacja Poznaj wroga swego)

 • Przerobiono menu.
  • Wszystkie opcje związane ze znalezieniem gry są dostępne poprzez kliknięcie przycisku "Znajdź grę".
  • Przeniesiono przycisk Warsztatu i Powtórek do opcji na dole.
 • [Nieudokumentowane] Dodano nowe tła do menu głównego.

Aktualizacja z 10 listopada 2016

 • Dodano brakującą teksturę w głównym menu.

Aktualizacja z 16 stycznia 2017

 • Dodano opcję schowania 'przycisku od kodów promocyjnych' w głównym menu.
  • Może być ona włączona/wyłączona w menu opcji zaawansowanych, pod sekcją różnych opcji.

Aktualizacja z 20 października 2017 #1

 • Przeniesiono panel odznaki z trybu swobodnego i rankingowego do menu głównego
 • [Nieudokumentowane] Przerobiono menu główne.

October 20, 2017 #2

 • Naprawiono zacinanie się klienta, związane z panelem przyjaciół w głównym menu.

Aktualizacja z 30 października 2017

 • Naprawiono błąd, w którym główne menu czasami pokazywało dwa wizerunki postaci w tym samym czasie.

Aktualizacja z 4 stycznia 2018 #1

 • Naprawiono błąd, w którym główne menu było wyciszone, gdy klient rozłączył się ze serwera gdy widział migawkę.

Aktualizacja z 14 lutego 2018

 • [Nieudokumentowane] Usunięto kampanię Piekło w dżungli w głównym menu.
 • [Nieudokumentowane] Przywrócono oryginalne utwory głównego menu.
 • [Nieudokumentowane] Zmieniono nazwę Yeti Park z gamestartup_operation_summer2017.mp3 do gamestartup27.mp3
 • [Nieudokumentowane] Zmieniono nazwę Saxton's Dillema z gamestartup_operation_summer2017_1.mp3 do gamestartup28.mp3
 • [Nieudokumentowane] Zmieniono nazwę Mercenary Park z gamestartup_operation_summer2017_2.mp3 do gamestartup29.mp3

Galeria

Tła głównego menu

Główne tła

Tła podczas Halloween

Tła podczas specjalnych wydarzeń

Wizerunki klas

Wszystkie możliwe wizerunki które mogą być użyte są ukazane poniżej. Gdy główne menu jest renderowane, jeden z wizerunków jest wybierany. Niektóre wizerunki klas będą użyte tylko w określonym przypadku

"Podstawowe" wizerunki klas mogą być użyte kiedykolwiek, chyba że jest jakieś święto.

Wizerunki klas używane podczas aktualizacji

Wizerunki postaci z Aktualizacji i wyprzedaży Mannroczniczy. Mogą być one użyte kiedykolwiek, chyba że jest jakieś wydarzenie/święto.

Wizerunki postaci z aktualizacji Bardzo Straszne Halloween. Będą one użyte podczas Halloween lub Pełni księżyca.

Wizerunki postaci z aktualizacji Australijskie święta 2011. Będą one użyte wyłącznie w czasie zimy.

Mechaniczne wizerunki postaci z aktualizacji Mann kontra Maszyna. Mogą być użyte kiedykolwiek, chyba że trwa jakieś wydarzenie/święto.

Wizerunki postaci z Spektralne Halloween. Będą one użyte tylko podczas Halloween lub Pełni księżyca

Wizerunki postaci z aktualizacji Scream Fortress 2013. Będą one użyte tylko podczas Halloween lub Pełni księżyca.

Wizerunki postaci z aktualizacji Scream Fortress 2014. Będą one użyte tylko podczas Halloween lub Pełni księżyca.

Wizerunek postaci z aktualizacji Koniec trasy. Może być użyty kiedykolwiek, chyba że trwa jakieś wydarzenie/święto.

Wizerunki postaci z aktualizacji Piekło w dżungli i Śniąt 2017. Mogą być używane kiedykolwiek, chyba że występuje jakieś święto.

Różne

Wszystkie możliwe wizerunki które nie są powiązane z dziewięcioma najemnikami są ukazane poniżej

Niewykorzystana zawartość

Zawartość dodana do gry, która jest niewykorzystana

Błędy

 • Aktualizacja Piekło w dżungli dodała nowe główne menu które koliduję z interfejsem silnika Source. Może to doprowadzić do problemów takich jak niemożność pisania lub zamykania konsoli lub innych menu, chociaż w przypadku konsoli naciśnięcie klawisza odpowiadającego za nią (podstawowy klawisz:`) może przywrócić konsolę i pozwolić na interakcje z nią

Zobacz także