Reinforced Robot Bomb Stabilizer

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Reinforced Robot Bomb Stabilizer je craftovací ingredience přidána v Patch z 21. listopadu 2013.

Je to jedna ze vstupních ingrediencí do Killstreak Kit Fabricatoru pro vytvoření Killstreak Kitu.

Minulé změny

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Reinforced Robot Bomb Stabilizer byl přidán do hry.

Patch z 29. srpna 2016

  • [Nezmíněno] Aktualizováno vlákno s typem předmětu pro Součástky z robotů.