Reinforced Robot Emotion Detector

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Reinforced Robot Emotion Detector je craftovací ingredience přidána v Patch z 21. listopadu 2013.

Je to jedna ze vstupních ingrediencí do Killstreak Kit Fabricatoru pro vytvoření Killstreak Kit.

Minulé změny

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Reinforced Robot Emotion Detector byl přidán do hry.

Patch z 29. srpna 2016

  • [Nezmíněno] Aktualizováno vlákno s typem předmětu pro Součástky z robotů.