Aktualizacja z 09 września 2003 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

 • Dodano obsługę skinów przez Steam (\platform\skins).
 • Dodano nową zmienną "sv_region" umożliwiającą opisanie regionu położenia serwera.
 • Dodano pomysł "regionu" do przeglądarki serwerów
 • Dodano sprawdzanie zakresu zmiennej "gamma".
 • Usunięto zależność od protokołów WON.
 • HLTV: Maksymalna liczba podłączonych użytkowników jest kontrolowana (komenda 'status').
 • HLTV: Przywrócono poprzednie zachowanie "autoretry" wynoszące 1.1.1.0.
 • HLTV: Dodano "hltv" do sygnału synchronizacji.
 • HLTV: Usunięto zależność od protokołów Won.
 • Naprawiono błąd związany z niewyświetlającym się MOTD.
 • Naprawiono występujące czasami niewyświetlanie się ikony rozmowy.
 • Naprawiono wyszukanie plików MP3 w niewłaściwym serwerze.
 • Naprawiono występujące czasami zatrzymywanie się odtwarzania plików MP3.
 • Naprawiono błąd związany z poleceniem "kick".
 • Naprawiono błąd, w którym nie można było wprowadzić nazwy hosta, jeśli zaczynała się od cyfry.
 • Naprawiono obsługę myszy na kartach 3dfx.
 • Naprawiono występujące czasami niepojawianie się pasków przewijania HTML
 • Naprawiono inicjowanie "hostname" do "Half-Life" dla skatalogowanych serwerów (dla wszystkich modyfikacji).
 • HLTV: Naprawiono polecenie "record" kontynuujące nagrywanie po ponownym podłączeniu się.
 • HLTV: Naprawiono błąd owacji.