Aktualizacja z 28 kwietnia 2016

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację dla Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono tabelę wyników powodującą spadek płynności gry, kiedy była wyświetlona.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig