Aktualizacja z 11 maja 2016

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

  • Zaktualizowano Wilka Morskiego, Satysfakcjonującego Strzelca, Profesjonalnego Agenta Federalnego i Uniwersalnego Tłumacza, umożliwiając nałożenie ich przez wszystkie klasy.
  • Zaktualizowano Azbestowego Anoraka, umożliwiając nałożenie go przez Demomana.
  • Dodano style do Wilka Morskiego.
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.

Odniesienia

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_large.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_large.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_color.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_color.vtf
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/ctf_2fort.bsp
Modified: tf/maps/tc_hydro.bsp
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_blue.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/heavy_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/crafting/cosmetic_case.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/crafting/cosmetic_case.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/crafting/cosmetic_case.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/crafting/cosmetic_case.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/crafting/cosmetic_case.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_fedora/jul13_fedora_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.vvd
Modified: tf/tf2_sound_misc.vpk.sound.cache
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/barret_arm_fizzle.wav
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/upgrade_explosive_headshot.wav
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_spring.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_spring_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_tough_break.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_tough_break_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/cosmetic_case_spring.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/cosmetic_case_spring_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/crafting/cosmetic_case_spring.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/crafting/cosmetic_case_spring_env.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/crafting/cosmetic_case_spring_exp.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/crafting/cosmetic_case_spring_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/fwk_soldier_seacaptain.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/angsty_hood/angsty_hood_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/demolitionists_dustcatcher/demolitionists_dustcatcher_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/invasion_universal_translator/invasion_universal_translator_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/vampire_shades/vampire_shades_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/all_work_and_no_plaid/all_work_and_no_plaid_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/cardiologists_camo/cardiologists_camo_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/surgical_stare/surgical_stare_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_blue_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/xms2013_pyro_arctic_suit/xms2013_pyro_arctic_suit_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/knight_helmet/knight_helmet_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_armor/medieval_glory_armor_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/medieval_glory_boots/medieval_glory_boots_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/snowboard_hat/snowboard_hat_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/majors_mark/majors_mark_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask_normal.vtf