Aktualizacja z 30 kwietnia 2010

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://store.steampowered.com/news/3781/ (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano kolejne wsparcie dla trybu PropHunt.
    • Dodano polecenie "SetCustomModelRotates", które będzie włączać/wyłączać możliwość modelu do zmiany swojego odchylenia (domyślnie włączona).
    • Dodano polecenie "SetCustomModelVisibletoSelf", które określa, czy gracz powinien widzieć swój własny niestandardowy model, czy też nie.
  • Naprawiono możliwość budowania przez Inżyniera więcej niż 1 budynku danego typu.
  • Naprawiono stare bindy klawiszy konstrukcji Inżyniera niedziałające z nowym systemem.
  • Naprawiono crash klienta przy wyłączaniu gry.
  • Naprawiono Kanonierki, które niepoprawnie zmniejszały obrażenia, gdy w pobliżu znajdowali się obserwatorzy.
  • Naprawiono błąd przetwarzania, który mógł spowodować zatrzymanie mapowania tonu na najwyższym ustawieniu.