Aktualizacja z 15 sierpnia 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Aktualizacja 1

Serwer dedykowany Source

  • Zintegrowano najnowsze SteamWorks API i biblioteki klienta Steam
  • Naprawiono graczy zombie tworzonych przy banowaniu graczy, powodujących, że liczba graczy w przeglądarce serwerów była niepoprawna
  • Naprawiono błąd zwiększający ilość graczy gdy obserwator dołączył przez port obserwatora.
  • Naprawiono rzadki błąd przy starcie

Aktualizacja 2

Team Fortress 2

  • Naprawiono crash przy starcie spowodowany przez poprzednią aktualizację.

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji