Battle-Worn Robot Taunt Processor

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Battle-Worn Robot Taunt Processor je craftovací ingredience přidána v Patch z 21. listopadu 2013.

Je to jedna ze vstupních ingrediencí do Killstreak Kit Fabricatoru pro vytvoření Killstreak Kitu.

Minulé změny

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Battle-Worn Robot Taunt Processor byl přidán do hry.

Patch z 29. srpna 2016

  • [Nezmíněno] Aktualizováno vlákno s typem předmětu pro Součástky z robotů.