Aktualizacja z 3 grudnia 2021

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • Zaktualizowano Bożonarodzeniowe bryle, dodając brakujące style, które nie ukrywają czapki.
 • Naprawiono ikonę w plecaku dla klucza do zimowej skrzyni ozdób 2021.
 • Zmieniano oryginalną nazwę nietypowego efektu Spiralne światełka ze „Smissmas Swirl” na „Spiraling Lights”.
 • Zaktualizowano nietypowe efekty Polarna prognoza, Spiralne światełka i Pokręcone światełka.
 • Zaktualizowano Tor myślenia.
 • Zaktualizowano mapę cp_altitude.
  • Naprawiono exploit związany z przenikaniem, który pozwalał graczom budować konstrukcje poza mapą.
  • Naprawiono exploit związany z przenikaniem, który pozwalał graczom na stanie na pierwszej strefie odrodzenia BLU.
  • Naprawiono problem z priorytetem renderowania wizualitora przy pierwszej strefie odrodzeniu BLU.
 • Zaktualizowano mapę pl_coal_event.
  • Naprawiono problem z przenikaniem przez okno.
  • Naprawiono teren na mapie.

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry. A significant part of this changelog has been automatically generated from GameTracking data, courtesy of SteamDB.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1_blue.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_blue.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought/dec21_train_of_thought.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought/dec21_train_of_thought.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought/dec21_train_of_thought.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought/dec21_train_of_thought.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought/dec21_train_of_thought.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/smissmas2021_unusuals.pcf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/cosmetic_case_key_xmas2021.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_1_phongexponent.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/dec21_train_of_thought_style1/dec21_train_of_thought_style1_color.vtf