Aktualizacja z 7 grudnia 2009

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Silnik

 • Dodano zabezpieczenie uniemożliwiające przekazywanie plików .smx, .gcf, and .sys pomiędzy klientem a serwerem
 • Naprawiono nadużycia uploadu/downloadu związane z obecnością spacji w rozszerzeniach plików (zgłoszone w liście mailingowej HLDS)

Team Fortress 2

 • Naprawino błąd związany z pojawianiem się własnych efektów cząsteczkowych map na mapach kolejnych
 • Naprawiono rzadki crash vphysics
 • Naprawiono podświetlenie tła licznika czasu dla trybu Król Wzgórza
 • Naprawiono niewyświetlanie się pięści Grubego podczas drwiny
 • Naprawiono wyświetlanie się efektów krytycznych broni Szpiega
 • Naprawiono możliwość zbanowanych klientów do spamowania serwera poprzez tekst "dołączył do gry" w oknie czatu
 • Naprawiono błędne wyświetlanie liczby graczy każdej z klas jeżeli okno wyboru klasy było otwarte podczas zamiany drużyn przez grę
 • Naprawiono możliwość używania przebrania przez Szpiegów podczas drwiny
 • Naprawiono błąd związany z niepoprawnym zachowywaniem się okna komend głosowych
 • Naprawiono niedziałające poprawnie okno dialogowe "potwierdź usunięcie" w menu przedmiotów
 • Naprawiono zasobnik nieleczący graczy we właściwym tempie, jeżeli jest on ulepszany w momencie, gdy gracze dotykają zasobnika
 • Naprawiono wykonywanie plików .cfg danej klasy przed faktyczną zmianą klasy przez gracza

Nieudokumentowane zmiany