Aktualizacja z 09 marca 2004 (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: http://www.steampowered.com/platform/update_history/Team%20Fortress%20Classic.html (angielski)

Lista zmian

Team Fortress Classic

  • Zmieniono sposób pobierania z HTTP, aby ponawiało próby ponownego połączenia za pomocą starych metod stopniowego pobierania, jeśli nie może pobrać wszystkich plików.
  • Naprawiono crash związany z błędem występującym przy podłączaniu się do serwera dedykowanego z pustym cyklem map.
  • Naprawiono błąd, w którym głośność plików MP3 nie działała prawidłowo.
  • Naprawiono komunikat "STEAM UserID 0:0:1 jest aktualnie w użyciu na tym serwerze" pojawiający się podczas łączenia się z serwerami LAN w trybie offline.
  • Naprawiono luki w pamięci w HLTV.