Aktualizacja z 19 marca 2009

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Usunięto górną granicę zmiennej "tf_flag_caps_per_round"
  • Dodano wiadomość do konsoli serwera wyświetlaną, gdy serwer odzyskał połączenie ze Steam
  • Naprawiono ponowny crash powiązany z poprzednim
  • Naprawiono wyrzucanie graczy z serwerów, które nie przyjmują INVALID_STEAM_TICKET