Konsola Deweloperska

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Konsola Deweloperska w Team Fortress 2

Konsola Deweloperska jest częścią interfejsu użytkownika skierowaną do deweloperów gry, twórców zawartości oraz zaawansowanych użytkowników. Jest to interfejs oparty na tekście który pozwala użytkownikowi wpisywać komendy które gra później interpretuje

Włączanię konsoli

Okno z zaawansowanymi opcjami klawiatury które ukrywa opcję do włączenia konsoli

Dostęp do konsoli jest podstawowo wyłączony. Aby otworzyć konsole, musi zostać przypisany klawisz do otwarcia konsoli. Na klawiaturach US podstawowo jest to klawisz tyldy ~ . Dodatkowo konsola musi być włączona w zaawansowanych opcjach klawiatury.

Konsola jest automatycznie otwarta, nawet jeżeli nie jest włączona, kiedy gra jest uruchomiona z opcją uruchamiania -console. Opcja uruchamiania -developer automatycznie konsolę, i dodatkowo ustawii developer i sv_cheats

Konsola nie jest dostępna w wersji gry dla Xbox'a albo PlayStation.

Używanie konsoli

Konsola jest podzielna na dwie części, na duży panel komend wyjściowych i na wiersz poleceń

Panel komend wyjściowych

W dodatku do pokazywania komend wyjściowych od wpisanych komend, panel komend wyjściowych także zapisuje rózne wydarzenia w grze, takie jak śmierć graczy oraz tekst z chatu.

Tylko pare ostatnich linijek komend wyjściowych mogą być pokazane na górze rozgrywki w lewym górnym rogu. Jest to kontrolowane przez komendę developer w konsoli.

Wiersz poleceń

Wiersz poleceń przyjmuje wpisane komendy. Komendy są wykonywane przez naciśnięcie klawisza Return lub klawisza ↵ Enter. Jak inne pola tekstu w GUI, wspierane jest clipboard, pozwalające użytkownikowi na wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu.

Wiersz poleceń wspiera podpowiedzi kodu. Gdy użytkownik wpisuje komendę, gra będzie oferować sugestie do tego co użytkownik wpisuje. Naciskając klawisz Tab ⇆ spowoduje akceptacje sugestii, pozwalając użytkownikowi dalsze wpisywanie komendy.

Rodzaje komend

Są dwa rodzaje komend, czyste komendy, oraz tak zwane komendy zmienne. Różnica polega na tym że komendy zmienne zachowują wartość, kiedy natomiast czyste komendy są wykonywane raz. Dodatkowo komendy są oznaczone jako jedna albo więcej z wyróżniających się rodzajów komend.

Komendy wejściowe

Niektóre komendy są szczególne i mają nazwe zaczynające się od plusa. Te komendy zapewniają dane wejście abyś mógł grać. Gdy są przypisane do klawisza to mają wtedy specjalną własciwość wydawania bliżniaczej komendy (oznaczona tym że zaczyna się znakiem minusa zamiast znakiem plusa) kiedy klawisz nie jest naciskany.

Kody

Wiele komand jest uważanych za mocny dla normalnych graczy i są oznaczane jako kody. O ile są zezwolone przez właściciela serwera używającego komendy zmiennej sv_cheats, same komendy oznaczone jako kody nie będą wykonane a wartość tej komendy zostanie przywrócona do podstawowej wartości.

Komendy Offline

Większosć komend ma sens kiedy jest się podłączonym do serwera. Jako tako gra nie pozwoli na ich użycie chyba że jest się podłączonym do serwera. Tylko kilka z nich działa bez potrzeby podłączenia się do serwera i są odpowiednio oznaczone.

Replikowane komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne muszą mieć taką samą wartość na serwerze i u klienta. Gra tymczasowo nadpisze te komendy zmienne u klienta gdy zostanie podłączony do serwera.

Archiwowane komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne zawierają ustawienia użytkownika które powinny pozostawać takie same podczas gry. Są one przechowywane w pliku config.cfg.

Chronione komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne zawierają dane które nie powinny być przesyłane pomiędzy klientami i serwerem, takie jak hasła.

Komendy zmienne wymagane/zakazane w demach

Niektóre komendy zmienne wpływają na nagranie demo rozgrywki i jako takie muszą być zawarta/ominięte w nagraniu demo.

Specjalne pliki skryptowania

Team Fortress 2 automatycznie czyta pliki gry i wykonuje komendy w nich zawarte. O to lista tych plików:

  • config.cfg - Jest to podstawowy plik konfiguracyjny który jest edytowany aby odzwierciedlić zmiany klawiszologi lub ustawień graficznych wykonanych w grze. Można bezpiecznie edytować ten plik, ale zostanie on zmieniony aby odzwierciedlić jakąkolwiek zmianę klawiszologi na startowaniu. Ten config będzie uruchamiany pierwszy przed innymi configami.
    • config_default.cfg - Zawiera on podstawowy zestaw klawiszologii, i będzie on wykonywany jako kopia zapasowa jeżeli config.cfg nie jest dostępny.
  • autoexec.cfg - Jest to podstawowy plik config do wykonywania niestandardowej klawiszologi i aliasów. Config ten będzie się włączał za każdym razem z grą po uruchomieniu configu config.cfg
  • Każda klasa ma plik config który automatycznie się uruchamia kiedy gracz przejdzie na daną klasę. Zauważ że ustawienia ustawione na pliku configowym jednej klasy będzie zachowane kiedy zamienisz klasy chyba że będzie to wyraźnie naznaczone. Są to pliki:
    • scout.cfg, soldier.cfg, pyro.cfg, demoman.cfg, heavyweapons.cfg, engineer.cfg, medic.cfg, sniper.cfg, spy.cfg
  • Plik configowy może być stworzony dla jakiejkolwiek mapy jeżeli plik i mapa mają taką same nazwę, oraz będzie uruchomiony kiedykolwiek mapa jest załadowana. Dla przykładu plik cp_well.cfg może być załadowany za każdym razem gdy mapa Well (Punkt Kontrolny) jest załadowana.

Lokalizacja skryptów

Jeżeli twój system to Windows, pliki od skryptowania mogą się znajdować w:
<Steam Folder>/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Jeżeli twój system to Mac, pliki od skryptowania mogą się znajdować w:
~/Library/Application Support/Steam/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Jeżeli twój system to Linux, pliki od skryptowania mogą się znajdować w:
~/.steam/steam/SteamApps/common/Team Fortress 2/tf/cfg

Od aktualizacji SteamPipe, kod może także się znajdować w .../team fortress 2/tf/custom/nazwatwojegofolder/cfg

Zdalna konsola

Serwery dedykowane są wyłączenie kontrolowane z konsoli. Jednakże, zalogowanie się do serwera i ponowne przyłączanie do konsoli może być kłopotem. Zamiast tego administratorzy serwera mogą użyć systemu zdalnej konsoli. Serwer gry uruchamia dodatkową usługe która akceptuje komendy konsoli z zdalnego klienta. Jest to zabezpieczone przy pomocy dedykowanego hasła.

Komendy wydawane przez mapę

Mapy mogą wydawać komendy do konsoli używając podmiotów point_servercommand, point_clientcommand and point_broadcastclientcommand.

Zobacz także