Konsola

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Konsola w Team Fortress 2

Konsola jest częścią interfejsu skierowanego do deweloperów gry, twórców zawartości i użytkowników z zaawansowaną wiedzą. Jest to interfejs oparty na tekście, który pozwala na wpisanie komend, które są interpretowane przez grę.

Włączenie konsoli

Okno z zaawansowanymi opcjami klawiatury, które ukrywa opcję włączenia konsoli.

Dostęp do konsoli jest domyślnie wyłączony. Aby otworzyć konsolę, należy posiadać ustawiony klawisz odpowiadający za jej otwarcie. Na Amerykańskich klawiaturach jest to domyślnie tylda ~. Co więcej, konsola musi być włączona w zaawansowanych opcjach klawiatury.

Konsola jest automatycznie otwierania, nawet jeżeli nie jest włączona, kiedy gra jest uruchamiana z opcją -console. Opcja uruchamiania -developer także automatycznie otworzy konsolę i dodatkowo włączony komendy developer i sv_cheats

Konsola nie jest dostępna w wersji gry dla Xbox'a albo PlayStation.

Używanie konsoli

Konsola jest podzielna na dwie części, na duże okno komend wyjściowych i wiersz poleceń.

Panel komend wyjściowych

Oprócz pokazywania komend wyjściowych od wpisanych komend zapisywane są także różne wydarzenie z gry, takie jak śmierci graczy oraz wiadomości z czatu.

Tylko pare ostatnich linijek komend wyjściowych może być pokazanych podczas rozgrywki w lewym górnym rogu. Jest to kontrolowane przez komendę developer w konsoli.

Wiersz poleceń

Wiersz poleceń przyjmuje wpisane komendy. Komendy są wykonywane przez naciśnięcie klawisza Return lub ↵ Enter.

Tak jak inne interfejsy GUI, ten także wspiera funkcję schowka, pozwalając użytkownikowi na wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu.

Wiersz poleceń posiada funkcje podpowiadania kodu. Gdy użytkownik wpisuje komendę, gra będzie oferować sugestie do tego, co użytkownik wpisuje. Naciśnięcie klawisza Tab ⇆ spowoduje akceptacje sugestii, pozwalając użytkownikowi dalsze wpisywanie komendy.

Rodzaje komend

Są dwa rodzaje komend, czyste komendy oraz tak zwane komendy zmienne. Różnica polega na tym, że komendy zmienne zachowują swoją wartość, kiedy natomiast czyste komendy są wykonywane raz. Dodatkowo komendy są oznaczone jako jedna albo więcej z wyróżniających się rodzajów komend.

Komendy wejściowe

Niektóre komendy są szczególne i ich nazwa zaczyna się od plusa. Tego typu komendy odpowiadają za podstawowe mechaniki rozgrywki, np. chodzenie. Gdy są one przydzielone do danego klawisza, to otrzymują specjalną właściwość, która powoduje wydawanie bliźniaczej komendy (której nazwa zaczyna się od minusa zamiast plusa) odpowiadającej za zaprzestanie danej czynności, gdy klawisz zostanie wypuszczony.

Oszustwa

Wiele komand jest uważanych za zbytnio wpływające na graczy i są oznaczone jako oszustwa. O ile są zezwolone przez właściciela serwera przy pomocy komendy zmiennej sv_cheats, to komendy oznaczone jako oszustwa nie będą wykonywane, a ich wartości zostaną przywrócone do podstawowej.

Komendy Offline

Większość komend ma sens, kiedy użytkownik znajduje się na serwerze. Dlatego też gra nie pozwoli na ich użycie, chyba że użytkownik jest na serwerze. Tylko kilka z nich działa bez potrzeby połączenia się ze serwerem i są one odpowiednio oznaczone.

Replikowane komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne muszą mieć taką samą wartość na serwerze i u klienta. Gra tymczasowo nadpisze te komendy zmienne u klienta, gdy zostanie połączony ze serwerem.

Archiwizowane komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne zawierają ustawienia użytkownika, które powinny pozostawać takie same podczas gry. Są one przechowywane w pliku config.cfg.

Chronione komendy zmienne

Niektóre komendy zmienne zawierają dane, które nie powinny być przesyłane między klientami i serwerem, jak np. hasła.

Komendy zmienne wymagane/zakazane w demach

Niektóre komendy zmienne wpływają na nagranie demo i muszą zostać użyte lub pominięte w nagraniu.

Specjalne pliki skryptowania

Team Fortress 2 automatycznie odczytuje pliki gry i wykonuje komendy w nich zawarte. O to lista tych plików:

  • config.cfg - Jest to podstawowy plik konfiguracyjny, który jest edytowany, aby odzwierciedlić zmiany klawiszologii lub opcji graficznych, wykonanych w grze. Można bezpiecznie edytować ten plik, ale zostanie on zmieniony, aby odzwierciedlić jakiekolwiek zmiany w klawiszologii przy uruchamianiu. Ten plik konfiguracyjny będzie wykonywany jako pierwszy przed innymi.
    • config_default.cfg - Plik ten zawiera domyślną klawiszologię i będzie on wykonywany jako kopia zapasowa, gdy config.cfg nie jest dostępny.
  • autoexec.cfg - Plik ten służy do wykonywania niestandardowej klawiszologii i aliasów. Plik ten będzie wykonywany za każdym razem, po wykonaniu pliku config.cfg.
  • Każda klasa ma swój plik konfiguracyjny, który automatycznie uruchamia się, kiedy gracz przejdzie na daną klasę. Zauważ, że ustawienia zawarte w pliku konfiguracyjnym danej klasy będą zachowane, kiedy zmienisz klasę, chyba że wyraźnie naznaczysz, aby te ustawienia nie były zachowane. Są to pliki:
    • scout.cfg, soldier.cfg, pyro.cfg, demoman.cfg, heavyweapons.cfg, engineer.cfg, medic.cfg, sniper.cfg, spy.cfg
  • Oprócz tego można utworzyć plik konfiguracyjny dla jakiejkolwiek mapy, jeśli ten plik jest nazwany jak dana mapa i będzie uruchamiany za każdym razem, gdy będzie ona uruchamiana. Przykładowo plik cp_well.cfg będzie automatycznie wykonywany za każdym razem, gdy zostanie włączona mapa Well (Punkty kontrolne).

Lokalizacja skryptów

Jeżeli twój system to Windows, to pliki od skryptowania znajdować się w:
<Folder Steam>/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Jeżeli twój system to Mac, to pliki od skryptowania znajdować się w:
~/Library/Application Support/Steam/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Jeżeli twój system to Linux, to pliki od skryptowania mogą znajdować się w:
~/.steam/steam/SteamApps/common/Team Fortress 2/tf/cfg

Od aktualizacji SteamPipe, kod może także znajdować się w .../team fortress 2/tf/custom/nazwatwojegofolder/cfg

Zdalna konsola

Serwery dedykowane są wyłączenie kontrolowane z konsoli. Jednakże zalogowanie się do serwera i ponowne połączenie się z konsolą może być kłopotliwe. Zamiast tego administratorzy serwera mogą użyć zdalnej konsoli. Serwer uruchamia dodatkową usługę, która akceptuje komendy ze zdalnego klienta. Jest to zabezpieczone przy pomocy hasła.

Komendy wydawane przez mapę

Mapy mogą wydawać komendy w konsoli, używając podmiotów point_servercommand, point_clientcommand i point_broadcastclientcommand.

Zobacz także