Aktualizacja z 8 marca 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano Nine-Pipe Problem
  • Dodano hud_fastswitch do dialogu Opcji Zaawansowanych
  • Naprawiono ciąg komentarzy, który odnosił się do Żołnierza zamiast Grubego
  • Naprawiono crash klienta, który pojawiał się gdy serwer wykorzystał SetCustomModel do zmiany modelu gracza
  • Naprawiono crash, który mógł się pojawić podczas próby zdobycia osiągnięcia Szkockie Bum
  • Ogólne ulepszenia dla stabilności klienta
  • Zaktualizowano Duch Dawania, do którego od teraz można dodać własną nazwę
  • Zaktualizowano mapę arena_well
    • Zaktualizowano skybox
    • Zrobiono kilka różnych ulepszeń materiału

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/arena_well.bsp
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/resource/closecaption_english.dat
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/medic/medic_smokingpipe.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/medic/medic_smokingpipe_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/medic/medic_smokingpipe_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe2.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe2.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe2.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe2.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_smokingpipe2.vvd