Aktualizacja z 17 października 2019

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Zaktualizowano mapę pl_precipice_event_final:
    • Naprawiono możliwość budowania konstrukcji w bardzo małym punkcie w strefie odradzania BLU.
    • Naprawiono leczące zaklęcie z kociołka, które nie zawsze działało poprawnie.
    • Naprawiono możliwość ranienia BLU przed rozpoczęciem rundy przez wyjście ze strefy odradzania na górnym balkonie głównej strefy odradzania BLU.

Nieudokumentowane zmiany