Konfigürasyon

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Konfigürasyon, yeni tuş atamalarını, karmaşık eylemleri ve uzun konsol komutlarını oluşturmak için otomatikleştiren yapılandırma dosyalarının (.cfg) kullanılmasıdır. Hilelerden farklı olarak, komut dosyaları Team Fortress 2'ye yerleştirilmiştir ve VAC (Valve Anti-Cheat) tarafından yasaklanmaz. Konfigürasyonun kullanımı, bir tuşa bir komutu basitçe bağlayan, kendi tutarlığına döngüleyen ve birbirlerini yeniden tanımlayan iç içe geçmiş diğer tuşlar arasında değişir. Konfigürasyonla oluşturulabilen herhangi bir işlevsellik olmadan aynı zamanda gerçekleştirilebilir, ancak komut dosyası bu işlevler ile savaş sırasında kullanılmasına olanak tanır.

Konfigürasyon Komutları

Aşağıdakiler, konfigürasyon dışında hiçbir işe yaramayan komutların bir listesidir; doğrudan oyuna etki etmezler.

Bind

En basit komut bind komutudur. Bu, belirli bir tuşun, eylemin, komutun veya komut dosyasının gerçekleştirmesine neden olur.

bind [TUŞ] [KOMUT]

Tırnaklar isteğe bağlı olarak tuşun veya komutun etrafına yerleştirilebilir.

bind [TUŞ] "[KOMUT 1];[KOMUT 2];[KOMUT 3]"

Tırnaklar isteğe bağlı olarak tuşun etrafına yerleştirilebilir, ancak komutların etrafındanda bulunmalıdır.


Bind komutları iki şekildedir;

bind "e" "Voicemenu 0 0"

Bu bind komutunda, oyuncu E tuşuna basarkenbir Medic'i çağıracaktır.

bind "w" "+forward"

Bu bind komutunda, W tuşuna basılı tutulduğunda oyuncu ilerleyecektir.

Toggle

Bu komut, iki veya daha fazla değer arasında geçiş yapılmasına izin verir.

toggle sv_cheats 0 1

Bindtoggle

Bu komut, toggle ile aynı şekilde çalışır yani geçiş yapabilmeyi sağlar; ancak bir tuşa bağlar.

bindtoggle o "sv_cheats 0 1"
Not: Hiçbir değer belirtilmezse, toggle ve bindtoggle varsayılan olarak 0 ile 1 arasında değiştirilmeye ayarlanır.

Incrementvar

Bu, değişkenlerin art arda belirli bir miktarda arttırılmasına veya azaltılmasına olanak tanır.

bind MWHEELUP "incrementvar fov_desired 75 90 1"
bind MWHEELDOWN "incrementvar fov_desired 75 90 -1"

Bu, kaydırma yaparken görüş alanının artmasına ve azalmasına neden olur

Not: ncrementvar komutunun değeri çok büyük veya çok küçük olursa, değerin etrafında olmasına neden olur. Örnek olarak, görüş alanı bir kez 90'a ulaştığında, 75'e düşer ve tersi olur.

Alias

Alias, birden fazla komutun tek bir komutla gerçekleştirilmesine izin verir. Bu, etkili biçimde kısadır ve bir dizi komutun birden çok kez çağırma gerektiğinde en kullanışlıdır.

Not: Diğer alias komutları boşluk içeremez. Alt çizgiler, sayılar ve simgeler içerebilirler. Diğer alias komutu isimleri büyük/küçük harf duyarlıdır.
alias Call_For_Medic "Voicemenu 0 0"
bind "e" "Call_For_Medic"

Bu komut, basit bir bind komutuyla aynı işlevi görür, yani oyuncu E tuşuna bastığında Medic çağırırlar.

alias "+Diagonal" "+moveleft; +back"
alias "-Diagonal" "-moveleft; -back"
bind "z" "+Diagonal"

Bu komut oyuncuya çapraz olarak hareket etmesini sağlar. Yani, Z tuşuna basmak oyuncunun çapraz olarak geriye ve sola hareket etmesini sağlayacaktır.

Uyarı: Aşağıdaki kod çalışmaz!
bind "z" "+moveleft; +back"

Z'ye basmak, oyuncunun geriye ve sola gitmesine neden olsa da, oyun moturu +geri komutunu ters çevirmez ve Z'yi tuşunu basmayı bırakmak oyuncunun geriye gitmesini durdurmasına neden olmaz.

Exec

Bu komut başka bir dosya türüdür. Bu, daha karmaşık komut dosyalarının başka dosyalara depolanabileceği anlamına gelir, böylece daha genel dosyalar karmaşıklaşmaz.

exec autoexec.cfg

Bu komut, oyuncunun autoexec komut dosyasını gerçekleştirir.

Echo

Bu komut metnin konsola yazdırılmasını sağlayacaktır. Bu komut, hata ayıklama için çok yararlıdır.

echo komutu Konfigürasyon için; echo komutu çok kullanışlıdır

Bu yazdırılma Konfigürasyon ve iki ayrı satırda çok kullanışlıdır. Bunun nedeni, echo komutuna geçilen herhangi bir metnin sonuna yeni bir satır eklenmesidir:

echo komutu " Konfigürasyon için çok kullanışlıdır.   "

Boşluklar yalnızca sözcükler arasındaysa veya geçilen metin tırnak işaretleri arasnıdaysa, bir sonraki örnekteki gibi ayrıştırılır; Dize tırnak işaretleri ile sınırlandırıldığından ekstra boşluklar yazdırılacaktır.

Not: Anlamı yanlış yorumlanacağı için "karakteri yazdırmak mümkün değildir. Ancak, tek tırnak işareti ile karakter yazabilirsiniz.
Not: Eko komutu, zaman zaman tırnak işaretleri ile sınırlanmamış dizeleri yanlış yazacaktır. Genel bir kural olarak, tırnak işaretlerinin içine yazdırmak istenileni koymak daha iyidir. Ayrıca insanlar için okumayı kolaylaştırır.

Wait

Bu komut, oyunu bir sonraki komutu gerçekleştirmeden önce belli sayıda bekletir.

Not: Buna karşılık gelen gerçek zaman miktarı, sunucunun tıkanıklığına bağlıdır.
Uyarı: Belirli sunucularda wait komutları devre dışı bırakılmıştır. Bu, bazı komut dosyalarının başarısız olmasına neden olur ve (bazı nadir durumlarda) oyunun çökmesine neden olabilir. Buna karşı korunmak için Wait Testing bölümünden yardım alınız.
echo Tavuk neden yoldan geçti?; wait 66; echo Diğer tarafa geçmek için!

Bu komut dosyası, son satırını yazdırmadan önce 66 kareyi (çoğu sunucuda 1 saniye) bekleyecektir.

Tuş isimleri listesi

Komut dosyası adını görmek için imlecinizi bir tuşun üzerine getirin.

ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Delete

Tab ⇆ Q W E R T Y U I O P [ ] \

⇪ Caps A S D F G H J K L ; '   ↵  

⇧ Shift Z X C V B N M , . / ⇧ Shift

Ctrl Alt       Spacebar       Alt ≣ Menu Ctrl

PrtScn ScrLk Pause

Insert Home PgUp

Delete End PgDn


       

   

Num / * -
7 8 9 +
4 5 6
1 2 3
    0     .
Fare tuşu Tuş Atamasının Adı
Yukarı Kaydırmak MWHEELUP
Aşağı Kaydırmak MWHEELDOWN
Sol Tık MOUSE1
Sağ Tık MOUSE2
Dönme Tuşu MOUSE3
Sol tuşa basma (ileri) MOUSE4
Sağ tuşa basma (geri) MOUSE5

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar