Konzole

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Konzole ve hře Team Fortress 2

Konzole je součástí uživatelského rozhraní se zaměřením na vývojáře, autory a pokročilé uživatele. Je to textové rozhraní které dovoluje hráči zadat textové příkazy které hra interpretuje.

Přístup ke konzoli

Dialog pokročilého nastavení klávesnice který skrývá přístup do konzole

Přístup ke konzolí je ve výchozím nastavením zamítnut. K otevření konzole musí být určena klávesa. Na US klávesnicích je to vlnovka ~ . Dále musí být přístup povolen v pod dialogu pokročilého nastavení klávesnice.

Konzole se otevře automaticky, i když není povolena, pokud je hra spuštěna pomocí argumentu -console. Argument -developer také automatický otevře konzoli navíc k nastavení proměnných developer a sv_cheats.

Konzole je nedostupná v Xbox nebo PlayStation verzích hry.

Použití konzole

Konzole je rozdělena do dvou částí, velký výstupní panel a příkazový řádek.

Výstupní panel

Kromě zobrazovaní výstupu ze zadaných příkazů, výstupní panel zaznamenává různé herní události, jako je hráčova smrt a text z chatu.

Posledních několik řádků výstupního panelu lze překrýt ve hře v levém horním rohu. Tato možnost je kontrolována proměnnou devloper.

Příkazový řádek

Příkazový řádek akceptuje vepsané příkazy. Příkazy jsou provedeny stiskem klávesy Return nebo klávesy ↵ Enter.

Jako jiná textová pole v GUI, podporuje schránku, což dovoluje hráči vyjmout, kopírovat a vložit text.

Příkazový řádek podporuje nápovědu kódu. Během psaní příkazu, hra nabízí nápovědy. Stiskem klávesy Tab ⇆ je nápověda přijata a uživatel může pokračovat ve psaní příkazu.

Typy příkazů

Existují dva druhy příkazů, čisté příkazy a konzolové proměnné. Rozdíl mezi nimi je ten, že proměnné si ponechají svou hodnotu, kdežto příkazy jsou provedeny pouze jednou.

Dále jsou označeny jako jeden nebo více speciálních příkazů.

Vstupní příkazy

Některé příkazy jsou speciální a jejich názvy začínají znakem plus. Tyto příkazy poskytují vstup použitý během hraní hry. Pokud jsou vázány na klávesu mají speciální funkci automatického provedení jejich protichůdného příkazu (začínají znakem mínus místo plus) při uvolnění této klávesy.

Cheaty

Mnohé příkazy jsou pro normální hráče příliš silné a jsou označovány jako cheaty. Pokud není vlastníkem serveru dovoleno použití sv_cheats proměnné, čisté příkazy označené jako cheaty nebudou provedeny a konzolové proměnné budou vráceny na jejich původní hodnotu.

Offline příkazy

Většinu příkazů lze provést pouze pokud je uživatel připojen k serveru. Jinak je hra zakáže dokud se hráč nepřipojí. Některé lze použít i bez připojení. A jsou podle toho označeny.

Replikované proměnné

Některé proměnné musí mít stejnou hodnotu na serveru i na klientovi. Hra tyto proměnné na klientovi dočasně přepíše po dobu připojení k serveru.

Archivované proměnné

Některé proměnné obsahují uživatelské nastavení které přetrvává mezi hraním. Jsou uloženy v herním souboru config.cfg.

Chráněné proměnné

Určité proměnné obsahují data, která by se neměla mezi serverem a klientem posílat, například hesla.

Demo vyžádáno/zakázáno

Některé proměnné mají vliv na nahrávání herních dem a jako takové musí být zahrnuty/vyjmuty z nahrávky.

Speciální soubory skriptů

Team Fortress 2 automaticky čte několik herních souborů a provádí příkazy v nich zahrnuté. Zde je seznam těchto souborů:

  • config.cfg - Tohle je soubor s výchozím nastavením, který se mění podle změn provedených ve hře v nastavení kláves nebo obrazu. Je bezpečné tento soubor editovat, ale veškeré změny se projeví po spuštění hry. Tento soubor se spustí nejdříve.
    • config_default.cfg - Tento soubor obsahuje nastavení kláves a je proveden jako záloha, pokud není přítomen soubor config.cfg.
  • autoexec.cfg - Tohle je soubor s výchozím nastavením, který provádí vlastní klávesové zkratky a aliasy. Tento soubor se spustí při každém spuštění hry, po config.cfg.
  • Každá ze tříd má vlastní soubor s nastavením, který se automaticky spustí kdykoliv si hráč zvolí danou třídu. Jakákoliv změna provedena v souboru jedné třídy bude v souboru ponechána dokud není obnoven. Jsou to následující:
    • scout.cfg, soldier.cfg, pyro.cfg, demoman.cfg, heavyweapons.cfg, engineer.cfg, medic.cfg, sniper.cfg, spy.cfg
  • Soubor s nastavením lze vytvořit pro jakoukoliv mapu pokud má stejné jméno a bude spuštěn kdykoliv je spuštěna mapa. Například, soubor cp_well.cfg se spustí kdykoliv je načtena mapa Well (Control Point).

Cesty skriptů

Na Windows, jsou soubory se skripty v:
<Steam Folder>/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Na Mac, jsou soubory se skripty v:
~/Library/Application Support/Steam/SteamApps/common/team fortress 2/tf/cfg
Na Linux, jsou soubory se skripty v:
~/.steam/steam/SteamApps/common/Team Fortress 2/tf/cfg

Od SteamPipe aktualizace, lze kód uložit také do: .../team fortress 2/tf/custom/yourfoldernamehere/cfg

Vzdálená konzole

Dedikované servery jsou výlučné ovládány přes konzoli. Protože přihlášení na server a znovu připojení ke konzoli je velký problém. Mohou serveroví administrátoři použít systém vzdálné konzole. Herní servery spravují další službu, která akceptuje příkazy ze vzdálených klientů. Tato metoda je ošetřena heslem.

Příkazy provedené mapami

Mapy mohu provést konzolové příkazy použitím entit point_servercommand, point_clientcommand a point_broadcastclientcommand.

Zhlédněte také