Seznam užitečných konzolových příkazů

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Obrazovka s vývojářskou konzolí ve hřeTeam Fortress 2

Tento článek obsahuje seznam konzolových příkazů. Použitím Vývojářské konzole, může hráč zapnout nebo vypnout specifické herní prvky a nastavení grafiky nebo změnit jejich hodnoty. Konzoli lze zpřístupnit v pokročilém nastavení nebo přes Možnosti při spuštění. Jakýkoliv příkaz vložený do souboru autoexec.cfg bude automaticky načten při spuštění hry.

Tato nastavení lze také vložit přímo do specifických .cfg souborů pro jednotlivé třídy, v Team Fortress 2 složce a vytvořit tak specifické konfigurace pro třídy.

Pro kompletní seznam konzolových příkazů a proměnných v Team Fortress 2, prosím zhlédněte Valve Developer Wiki.

Pro další konzolové příkazy, prosím zhlédněte Cheaty.


Seznam použitelných konzolových příkazů

cl_ příkazy

 • cl_ask_blacklist_opt_out <0/1> - Zapne/Vypne otázku zda umístit server na černou listinu po jeho opuštění v krátkém časovém intervalu (Výchozí: 0)
 • cl_ask_favorite_opt_out <0/1> - Zapne/Vypne otázku zda umístit server do seznamu oblíbených po jeho opuštění v delším časovém intervalu (Výchozí: 0)
 • cl_autoreload <0/1> - Zapne/Vypne automatické dobíjení (lze měnit i v pokročilém nastavení)
 • cl_autorezoom <0/1> - Zapne/Vypne opětovné přiblížení u Sniper Rifle (lze měnit i v pokročilém nastavení) (Výchozí: 0)
 • cl_burninggibs <0/1> - Zapne/Vypne hořící části těl (Výchozí: 0)
 • cl_crosshair_file <filename> - Nastaví tvar ukazatele. "" je standardní ukazatel. Příklad: "crosshair1" (lze měnit i v nastavení hry pro více hráčů) (Výchozí: "")
 • cl_first_person_uses_world_model <0/1> - Nastaví mód uvědomění celého těla (pro VR headsety) (výchozí: 0)
 • cl_drawhud <0/1> - Schová/zobrazí HUD - vyžaduje sv_cheats 1 (výchozí: 1)
 • cl_flipviewmodels <0/1> - Nastaví viewmodely normální/invertovaný (levoruký) - nefunguje pokud je hráč připojen k serveru (lze měnit i v pokročilém nastavení) (výchozí: 0)
 • cl_interp <0~1> - Nastaví z jaké vzdálenosti jsou modely interpolovány (vykreslovány z jejich skutečné pozice) ve světě, dobrá standardní hodnota pro hitscan zbraní je 0.034
 • cl_new_impact_effects <0/1> - Zapne/Vypne nové, lepší efekty dopadu, nejvíce rozeznatelné na skle (výchozí: 1)
 • cl_ragdoll_collide <0/1> -Zapne/Vypne kolize mrtvol (pouze ze strany klienta)
 • cl_ragdoll_fade_time <seconds> - Nastaví dobu za kterou mrtvoly zmizí (pouze ze strany klienta)
 • cl_showbackpackrarities <0/1> - Zapne/Vypne barevné kódování předmětů při obchodování
 • cl_showfps <0/1/2> - Zobrazí počet snímků za sekundu (vypnuto/v čase/zaokrouhleno)
 • cl_showpos <0/1> - Zobrazuje souřadnice mapy a rychlost pohybu hráče
 • cl_yawspeed <number> - Nastaví rychlost s jakou bude hráčova postava zatáček pomocí příkazů +left a +right
 • cl_spec_carrieditems <0/1> - Zobrazí nestandardní předměty neseny hráčem pokud jste v módu pozorovatele
 • cl_mvm_wave_status_visible_during_wave <0/1> - Zapne/Vypne HUD který vždy zobrazí roboty vlevo při vlně v Mann vs Machine

addcond příkazy

Původní článek: Addcond

Pictogram comment.png požaduje sv_cheats 1

 • addcond 5 - Dá hráči ÜberCharge efekt, který lze odstranit léčením od Dispenseru, Medica nebo smrtí
 • addcond 11 - Dá hráči kritický efekt, který lze odstranit léčením od Dispenseru, Medica nebo smrtí
 • addcond 19 - Dá hráči mini kritický efekt
 • addcond 33 - Dá hráči kritický efekt, který nelze odstranit jinak než smrtí nebo příkazem removecond
 • addcond 64 - Hráč se okamžitě zneviditelní nehledě na třídu. Používá se pro kouzlo Invisibility
 • addcond 66 - Boti budou hráče ignorovat i když do nic narazí když je neviditelný nebo přestrojený
 • addcond 72 - Dá hráči efekt který posiluje rychlost nabíjení, rychlost palby, rychlost pohybu a garantuje neomezený počet dvojitých skoků
 • addcond 73 - Dá hráči Quick-Fix ÜberCharge efekt
 • addcond 74 - 10 krát hráče zvětší, 10 krát znásobí jeho zdraví, bude mít nekonečno nábojů (nikoli neomezenou velikost zásobníku), ale vzdálenost zásahu příruční zbraní se nezmění
 • addcond 75 - 10 krát hráče zmenší, ale vzdálenost zásahu příruční zbraní se nezmění
 • addcond 92 - Hráč bude v určitých intervalech regenerovat náboje, zdraví a kov. Použito pro "Regen" powerup v Mannpower módu
 • addcond 114 - Zapne zářící obrysy kolem přátelských hráčů a staveb

ent_ příkazy

Pictogram comment.png požaduje sv_cheats 1

Sebratelné předměty
 • ent_create item_healthkit_small - Spawne malou lékárničku do místa kam hráč míří
 • ent_create item_healthkit_medium - Spawne střední lékárničku do místa kam hráč míří
 • ent_create item_healthkit_full - Spawne velkou lékárničku do místa kam hráč míří
 • ent_create item_ammopack_small - Spawne malou krabici s náboji do místa kam hráč míří
 • ent_create item_ammopack_medium - Spawne střední krabici s náboji do místa kam hráč míří
 • ent_create item_ammopack_full - Spawne velkou krabici s náboji kam hráč míří
 • ent_create item_teamflag - Spawne bílý kufřík do místa kam hráč míří. Poznámka: Tento kufřík mohou sebrat oba týmy
 • ent_create item_currencypack_small - Spawne malý kredit do místa kam hráč miří
 • ent_create item_currencypack_medium - Spawne střední kredit do místa míří
 • ent_create item_currencypack_large - Spawne velký kredit do místa kam hráč míří
Stavby
 • ent_create obj_sentrygun - Spawne Sentry Gun 1. úrovně do místa kam hráč míří
 • ent_create obj_dispenser - Spawne Dispenser 1. úrovně do místa kam hráč míří
 • ent_create obj_teleporter - Spawne Teleporter 1. úrovně do místa kam hráč míří
Neutralní nepřátele a bossové
 • ent_create headless_hatman - Spawne Horseless Headless Horsemanna do místa kam hráč míří
 • ent_create eyeball_boss - Spawne variaci MONOCULUSe do místa kam hráč míří
  • ent_create eyeball_boss teamnum 1 - Spawne ducha BLU MONOCULUSe do místa kam hráč míří na dobu 10 sekund
  • ent_create eyeball_boss teamnum 2 - Spawne ducha RED MONOCULUSe do místa kam hráč míří na dobu 10 sekund
  • ent_create eyeball_boss teamnum 5 - Spawne boss verzi MONOCULUSe do místa kam hráč míří
 • ent_create merasmus - Spawne Merasmuse do místa kam hráč míří
 • ent_create tf_zombie - Spawne Skeletona do místa kam hráč míří
 • ent_create tank_boss - Spawne Tank do místa kam hráč míří

tf_ příkazy

 • tf_allow_player_use <0/1> - Zapne příkaz +use na serveru, použitelný na vlastních mapách. (výchozí: 0) - pouze správci serveru
 • tf_allow_taunt_switch <0/1/2> - Povolí/zamítne přehazování zbraní během tauntů. (1 = pouze na začátku tauntů; 2 = kdykoliv během tauntu) - pouze správci serveru (výchozí: 0)
 • tf_bot_add <number> - Spawne několik počítačem řízených botů - pouze správci serveru
 • tf_always_deathanim <0/1> - Vnutí animaci smrti - pouze správci serveru
 • tf_damage_disablespread <0/1> - Zapne/vypne náhodný rozptyl poškození (+-10%) u zbraní - pouze správci serveru (výchozí: 0)
 • tf_damage_multiplier_(blue/red) <number> - Zvýší nebo sníží výstupní poškození určitého týmu - pouze správci serveru
 • tf_dingalingaling <0/1> - Zapne/vypne zvuk zásahu u zbraní (lze měnit i v pokročilém nastavení)
 • tf_dingaling_pitchmaxdmg <0-255> - Nastaví maximální poškození hráčovy zbraně, ve většině případů je doporučována nižší hodnota (výchozí: 100)
 • tf_dingaling_pitchmindmg <0-255> - Nastaví minimální poškození hráčovy zbraně, ve většině případů je doporučována vyšší hodnota (výchozí: 100)
 • tf_dingaling_volume <0~1> - Nastaví hlasitost zvuků při zásahu (výchozí: 1.00)
 • tf_dingalingaling_repeat_delay <seconds> - Určuje limit jak často bude zvuk zásahu přehráván (výchozí: 0)
 • tf_flag_caps_per_round - Nastaví počet kolikrát musí tým zabrat inteligenci v Capture the Flag aby vyhrál) (výchozí: 3) - pouze správci serveru
 • tf_forced_holiday <0-6> - Zapne sváteční mód (0: výchozí; 1: Narozeniny; 2: Halloween; 3: Vánoce; 4: Den sv. Valentýna; 5: Poznej Pyra (Nepoužito); 6: Úplněk) - pouze správci serveru
 • tf_matchmaking_join_in_progress <0/1> - Určí zda se hráč připojí do probíhajícího Casual zápasu. (výchozí: 1)
 • tf_medieval <0/1> - Zapne/vypne Medieval mód vyžaduje změnu mapy - pouze správci serveru
 • tf_medigun_autoheal <0/1> - Zapne/vypne léčení bez nutnosti držet tlačítko palby (lze měnit v pokročilém nastavení) (výchozí: 0)
 • tf_medieval_autorp <0/1> - Zapne/vypne středověkou modifikaci textu v chatu (výchozí na medieval serverech: 1, výchozí na normálních serverech: 0)
 • tf_medieval_thirdperson <0/1> - Zapne pohled z třetí osoby během Medieval módu (výchozí: 0)
 • tf_overtime_nag <0/1> - Zapne/vypne nekonečné oznámení "OVERTIME!" během přesčasu - pouze správci serveru (výchozí: 0)
 • tf_playergib <0/1/2> - Určuje frekvenci s jakou se objeví části těla při smrti. (0 = nikdy; 1 = výchozí; 2 = vždy, i při útocích během kterých se tak normálně neděje) - pouze správci serveru
 • tf_powerup_mode <0/1> - Zapne/vypne Mannpower mód na serveru - pouze správci serveru
 • tf_romevision_opt_in <0/1> - Zapne/vypne Romevision v Mann vs. Machine módu (výchozí: 0)
 • tf_romevision_skip_prompt <0/1> - Pokud není nula, přeskočí otázku o sdílení Romevision (výchozí: 0)
 • tf_scoreboard_mouse_mode <0/1/2> - Dovoluje hráči interakci s tabulkou se skóre kliknutí pravým tlačítkem myši na jméno hráče se objeví možnosti, jako je "Profil", který otevře Steam profil zvoleného hráče. 1 = kdykoliv, 2 = pouze pokud hráč klikne při prohlížení tabulky (výchozí: 0)
 • tf_scoreboard_ping_as_text <0/1> - Určí zda je hráčův ping určován čísly (textem) nebo pruhy 'síly připojení' (výchozí: 0)
 • tf_taunt_first_person <0/1> - taunty v pohledu z první osoby pro mód uvědomění celého těla (pro with Oculus Rift) (výchozí: 0)
 • tf_test_spellindex <-1-11> - Nastaví index pro specifické kouzlo (-1 = No spell; 0 = Fireball; 1 = Ball O' Bats; 2 = Uber Heal; 3 = Pumpkin MIRV; 4 = Blast Jump; 5 = Stealth; 6 = Teleport; 7 = Ball O' Lightning; 8 = Minify; 9 = Meteor Storm; 10 = Summon MONOCULUS; 11 = Summon Skeletons) - pouze správci serveru (výchozí: -1)
 • tf_use_fixed_weaponspreads <0/1> - Zapne/vypne fixní, konzistentní rozptyl u zbraní jako je Shotgun, Scattergun a Shortstop - pouze správci serveru (výchozí: 0)
 • tf_use_min_viewmodels <0/1> - Zapne/vypne minimální viewmodely, které redukují velikost zbraně na obrazovce (výchozí: 0)
 • tf_weapon_criticals <0/1> - Zapne/vypne náhodné kritické zásahy pro primární a sekundární zbraně - pouze správci serveru (výchozí: 1)
 • tf_weapon_criticals_melee <0-2> - Pokud je nastaven na 0, příruční zbraně nikdy neudělí kritický zásah, i když je tf_weapon_criticals nastaven na 1. Pokud je nastaven na 1, příruční zbraně udělí kritický zásah pouze pokud je tf_weapon_criticals nastaven na 1. Pokud je nastaven na 2, příruční zbraně udělí kritický zásah nehledě na to jak je tf_weapon_criticals nastaven. - pouze správci serveru (výchozí: 1)

sv_ příkazy

 • sv_cheats <0/1> - Zapne/Vypne cheaty - pouze správci serveru
 • sv_lan <0/1> - Povolí/Zablokuje připojení hráčů kteří nejsou v místní síti - pouze správci serveru
  • Pictogram comment.png Pro hostování serveru ke kterému se můžou připojit hráči přes internet, musí být váš port 27015 postoupený
 • sv_password <password> - Nastaví na server heslo - pouze správci serveru
 • sv_pure <0/1/2> - Určí kolik vlastního obsahu (HUDy, animace, zvuky) bude na serveru povoleno (0: Povolí všechno; 1: Použije sv_pure.cfg; 2: Použije sv_pure_strict.cfg) - pouze správci serveru
 • sv_gravity <number> - Nastaví serverovou gravitaci (výchozí: 800) - pouze správci serveru

mp_ příkazy

 • mp_autoteambalance <0/1> - Zapne/Vypne automatickou týmovou rovnováhu - pouze správci serveru
  • mp_teams_unbalance_limit <number> - Rozdíl v počtu hráčů při kterém jsou hráči přesunuti do druhého týmu - pouze správci serveru
 • mp_disable_respawn_times <0/1> - Zapne/Vypne časy respawnu - pouze správci serveru
 • mp_idledealmethod <0/1/2> - Vybírá jak naložit s nečinnými hráči(0: Nevykopnout; 1: Přesunout k pozorovatelského módu, pak vykopnout; 2: Vykopnout přímo) - pouze správci serveru
 • mp_restartgame <seconds until restart> - Restartuje kolo a časovač kola - pouze správci serveru
 • mp_timelimit <minutes> - Délka hrací doby na mapě než se mapa vymění - pouze správci serveru
 • mp_usehwmmodels <-1/0/1> - Zapne/Vypne HWM modely používané v TF2 Source Filmmaker filmech (-1: Nikdy, 0: Podle GPU; 1: Vždy)
 • mp_usehwmvcds <-1/0/1> - Zapne/Vypne pohyb úst ma HWM modelech (-1: Nikdy, 0: Podle GPU; 1: Vždy)
 • mp_waitingforplayers_cancel <0/1> - Pokud není nula, ruší dobu "Čeká se na další hráče..." - pouze správci serveru
 • mp_friendlyfire <0/1> - Spustí přátelskou palbu

hud_ příkazy

 • hud_combattext <0/1> - Vypne nebo zapne text s poškozením nad nepřáteli
 • hud_combattext_batching <0/1> - Vypne nebo zapne skládaní textu s poškozením nad hráči s určitým intervalem
  • hud_combattext_batching_window <.1~2> - Čas v sekundách pro skládání textu s poškozením
 • hud_combattext_healing <0/1> - Vypne nebo zapne text s léčením nad spoluhráči
 • hud_combattext_doesnt_block_overhead_text <0/1> - Vypne nebo zapne přepisování částicového efektu použitém pro kritické a mini kritické zásahy
 • hud_reloadscheme - Používá se pro opravu mnoha chyb barev v HUDu a prodlevu v kritických efektu
 • hud_saytext_time <seconds> - Určuje jak dlouho se zobrazí příspěvky v chatu

Různé příkazy

Pro hráče

 • bind <key> <command> - Naváže příkaz na klávesu
 • bind <key> - Zobrazí příkaz k jakému je daná klávesa vázána
 • unbind <key> - Odváže klávesu
 • unbindall - Odváže všechny klávesy
 • dropitem - Upustí vlajku nebo inteligenci
 • kill - Způsobí sebevraždu (užitečné při zaseknutí)
 • explode - Způsobí sebevraždu explozí
 • +attack - Přiměje je hráče použit pouze primární zbraň (stejné jako M1) (-attack toto zruší)
 • +attack2 - Přiměje je hráče použit pouze sekundární zbraň (stejné jako M2) (-attack2 toto zruší)
 • +attack3 - Přiměje je hráče použit pouze ruční zbraň (stejné jako M3) (-attack3 toto zruší)
 • fov_desired <75-90> - Nastaví požadovanou vzdálenost výhledu (vyšší hodnota zobrazí více bojiště za cenu nižších fps) (lze měnit pokročilém videonastavení)
 • jointeam <red/blue/auto/spectator> - Určí tým (lze použít pokud se hráč zasekne v módu "mrtvého pozorovatele" když se snaží připojit do týmu příliš mnoho lidí)
 • jpeg - Vyfotí obrazovku ve formátu jpeg
 • noclip - Dovolí hráči létat na serveru skrz zdi - pouze při sv_cheats 1
 • retry - Znovu se připojí na poslední server
 • status - Zobrazí mapu a status připojení
 • viewmodel_fov <number> - Nastaví vzdálenost v jaké budou hráčovy zbraně vykreslovány, vyšší hodnota zobrazuje více zbraně a paže postavy, ale může zobrazit i chybějící části (lze měnit i v pokročilém nastavení)
 • r_drawviewmodel <0/1> - Zapíná nebo vypíná viewmodely (lze měnit v pokročilém nastavení)
 • restart - Restartuje současný server pouze vyhrazené servery
 • find <text> - Zobrazí všechny příkazy které odpovídají textovému vláknu
 • hurtme <number> - Udělí určený počet poškození (může bát i negativní pro přidání zdraví) - pouze při sv_cheats 1
 • zoom_sensitivity_ratio <0~1> - Nastaví citlivost při přiblížení se Sniper Rifle podle skutečné citlivosti
 • net_graph <0-4> Zobrazí různý počet informací jako je ping, počet snímků za sekundu, lerp a ztrátu paket v závislosti na vstupní hodnotě
 • thirdperson - Umístí výhled na kameru za postavou - pouze při sv_cheats 1
 • thirdperson_mayamode - Pokud je aktivní, změna do pohledu ze třetí osoby, nepohne kamerou - pouze při sv_cheats 1
 • thirdperson_platformer <0/1> - Pokud je aktivní, myš kontroluje kameru podle pohybu s ní
  • Pokud není thirdperson_mayamode aktivní, chůze ke kameře 'odhodí' hráčův výhled
 • firstperson - Vrátí hráče do pohledu z první osoby
  • Pokud je thirdperson_platformer nastaven na 1, nelze během tauntů hýýbat kamerou
 • currency_give <amount> - Udělí specifický počet kreditů v Mann vs. Machine - pouze při sv_cheats 1
 • snd_restart - Restartuje všechny zvuky v jakémkoliv herním módu
 • player_ready_toggle - Připraví/Od připraví hráče v MvM a Competitive módu
 • taunt_by_name <taunt name> - Přehraje specifický taunt, pokud hráč zadá přesný název z jeho nabídky tauntů, bez toho aby musel otevírat taunt menu

Pro moderátory/administrátory

 • changelevel <mapname> - Změní mapu
 • cvarlist - Zobrazí kompletní seznam cvarů
 • exec - Spustí config soubor z tf/cfg složky
 • map <mapname> - Změní mapu a restartuje server
  • Spustí nový server pokud je zadán z hlavního menu - užitečný pro obcházení dialogu "Vytvořit nový server" a roletového menu s mapami
 • maps <*/mapname> - Zobrazí seznam map
 • rcon_password <password> - Zpřístupní hráči přístup ke vzdáleným kontrolní příkazům serveru
 • nextlevel <mapname> - Nastaví další mapu
 • rcon <command> - Provede příkaz rcon
 • rcon_address <ip address> - Nastaví serverovou adresu na kterou se bude odesílat rcon příkaz (pokud není nastaveno, konzole odesílá příkaz na server na kterém se právě hráč nachází)
 • phys_pushscale <number> - Určuje jak daleko jsou mrtvoly hráčů "odhozeny" při zabití
 • tf_ctf_bonus_time <number> - Určuje jak dlouho (v sekundách) jsou zapnuty garantované kritické zásahy poté co je zabrán nepřátelský kufřík na CTF mapách. 0 je vypne úplně

Pro nahrávání

Původní článek: Help:Recording demos
 • record <demo name> - Spustí nahrávání dema
 • stop - Zastaví nahrávání dema
 • startmovie <moviename> - Otevře source recorder a umožňuje nahrávat ve vyšší kvalitě a formátu avi
 • endmovie - Zavře source recorder
 • host_framerate <number> - Určí source recorderu aby nahrával s konstantním počtem snímků za vteřinu
 • host_timescale <number> - Používá se společně s host_framerate pro hladký video výstup
 • demoui - Otevře nástroj pro zpětné přehrávání (lze použít i shift+F2)

Následujcí příkazy byly představeny přes funkci Demo Support (v Patch z 31. května 2016):

 • ds_record - Ručně spustí nahrávání
 • ds_stop - Ručně vypne nahrávání
 • ds_mark <comment> - Poznačí současný tik v nahrávce pro budoucí zpracování. <comment> je možný popisek, který můžete přidat.
 • ds_status - Vypíše současný status nahrávání

Příkazy zbraní

Příkaz "use" se používá pro přehození specifických zbraní.

Pictogram comment.png use is similar to the 'slot' commands, but cannot be used for voice commands.

 • Syntaxe
  use <weapon_name>
 • Argument
  • <weapon_name>
   • Scout
   tf_weapon_scattergun
   tf_weapon_handgun_scout_primary
   tf_weapon_soda_popper
   tf_weapon_pistol_scout
   tf_weapon_lunchbox_drink
   tf_weapon_jar_milk
   tf_weapon_handgun_scout_secondary
   tf_weapon_cleaver
   tf_weapon_bat
   tf_weapon_bat_wood
   tf_weapon_bat_fish
   • Soldier
   tf_weapon_rocketlauncher
   tf_weapon_rocketlauncher_directhit
   tf_weapon_particle_cannon
   tf_weapon_shotgun_soldier
   tf_weapon_buff_item
   tf_weapon_raygun
   tf_weapon_shovel
   tf_weapon_katana
   tf_weapon_rocketlauncher_airstrike
   • Pyro
   tf_weapon_flamethrower
   tf_weapon_shotgun_pyro
   tf_weapon_flaregun
   tf_weapon_fireaxe
   • Demoman
   tf_weapon_grenadelauncher
   tf_weapon_pipebomblauncher
   tf_weapon_bottle
   tf_weapon_sword
   tf_weapon_stickbomb
   tf_weapon_katana
   • Heavy Weapons Guy
   tf_weapon_minigun
   tf_weapon_shotgun_hwg
   tf_weapon_lunchbox
   tf_weapon_fists
   • Engineer
   tf_weapon_shotgun_primary
   tf_weapon_sentry_revenge
   tf_weapon_pistol
   tf_weapon_laser_pointer
   tf_weapon_mechanical_arm
   tf_weapon_wrench
   tf_weapon_robot_arm
   tf_weapon_pda_engineer_destroy
   tf_weapon_pda_engineer_build
   • Medic
   tf_weapon_syringegun_medic
   tf_weapon_crossbow
   tf_weapon_medigun
   tf_weapon_bonesaw
   • Sniper
   tf_weapon_sniperrifle
   tf_weapon_compound_bow
   tf_weapon_sniperrifle_decap
   tf_weapon_smg
   tf_weapon_jar
   tf_weapon_club
   tf_weapon_sniperrifle_classic
   • Spy
   tf_weapon_revolver
   tf_weapon_knife
   tf_weapon_pda_spy
   Pro vytažení Sapperu, použijte: "build 3 0"
 • Ostatní příkazy
  • invnext - přehodí na další zbraň
  • invprev - Přehodí na předchozí zbraň
  • lastinv - přehodí na poslední použitou zbraň

Zhlédněte také