Aktualizacja z 20 lipca 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano przedmioty do Paczki Zwycięstwa dra Grordborta.[1]
  • Poprawiono niepoprawnie działające bezczapkowe nakrycia głowy.
  • Poprawiono błąd wyświetlania z farbami o kolorach drużynowych.
  • Zaktualizowano pliki językowe

Nieudokumentowane zmiany

Adnotacje

  1. Wyżymaczka Krów 5000, Prawy Bizon, Hełm Korkowy Lorda Cockswaina, Nietuzinkowe Bokobrody i Fajka Lorda Cockswaina i Herb dra Grordborta.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/cig_smoke.pcf
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/drg_bison.pcf
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/particles/drg_cowmangler.pcf
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/scenes/scenes.image
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/scripts/tf_weapon_particle_cannon.ctx
Added: team fortress 2 content.gcf/tf/scripts/tf_weapon_raygun.ctx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/Effects/electro_beam.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/HUD/d_images_v2.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/HUD/dneg_images_v2.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/drg_badge.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/drg_badge_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/drg_hair_beard_icon.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/drg_hair_beard_icon_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/grordborts_bundle.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/crafting/grordborts_bundle_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/drg_pith_hat.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/drg_pith_hat_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/drg_badge.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/drg_badge_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/drg_pith_hat_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_cowmangler.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_cowmangler_exponent.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_cowmangler_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_cowmangler_spec.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_righteousbison.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_drg_righteousbison_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/drg_alt_header.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/drg_header.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/engineer_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/heavy_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/soldier.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/drg_badge.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/drg_badge.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/drg_badge.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/drg_badge.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/drg_badge.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_hair_beard.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/drg_pith_hat.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/medic_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/pyro_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/scout_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/sniper_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/soldier_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/spy_animations.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_cowmangler/c_drg_cowmangler.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_drg_righteousbison/c_drg_righteousbison.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_animations.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_arms.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_arms.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_arms.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_arms.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_soldier_arms.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/w_models/w_drg_ball.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_idle.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_main_shot.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_main_shot_01.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_main_shot_02.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_main_shot_crit.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/bison_reload.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explode.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_01.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_02.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_03.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_04.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_05.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_06.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_01.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_02.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_03.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_04.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_05.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_06.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_idle.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_main_shot.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_over_charge.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_over_charge_shot.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_reload.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_reload_02.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_reload_03.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_reload_04.wav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/sound/weapons/cow_mangler_reload_final.wav