Aktualizacja z 14 czerwca 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

  • Kaptur Magika można już dostać w losowym dropie oraz otworzyć ze skrzynki w Nietypowej jakości.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/soldier_spiral.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/soldier_spiral_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/spiral_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/spiral_red.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/soldier_spiral.vvd