Aktualizacja z 19 czerwca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Uwagi

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat_large.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm_large.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/headtrack_oculus.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_frontierjustice/c_frontierjustice_xmas.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/item_fx.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/item_fx_dx80.pcf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_giant_kills.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_giant_kills_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_ubers_dropped.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_ubers_dropped_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/animatedcards/animated_cards.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/animatedcards/animated_cards_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/animatedcash/animated_cash.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/spotlight_single.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/spotlight_single_wide.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat_normal.vtf