Aktualizacja z 13 czerwca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ten artykuł dotyczy specyficznej aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Druga warsztatowa paczka przedmiotów.
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Workshop content pack.png

Team Fortress 2

  • Dodano 10 nowych przedmiotów z Warsztatu Steam.[1]
  • Dodano nowe przedmioty promocyjne.[2]
  • Naprawiono interfejs użytkownika, używający innego języka niż język ustawiony we właściwościach TF2.
  • Naprawiono brak dźwięku uderzenia Nawalonego Działa podczas gry na dedykowanych serwerach.

Uwagi

  1. Well-Rounded Rifleman, Tyurtlenek, Pom-Pommed Provocateur, Pocket Pyro, Mair Mask, Dark Age Defender, Cloud Crasher, Brotherhood of Arms, Breakneck Baggies i Powdered Practitioner
  2. Beastly Bonnet, Cheet Sheet, Centurion, Steel Sixpack, Tartan Shade, Tartantaloons i Hardy Laurel

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/mechwhine.wav -> hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/ambience/mechwhine.wav
Renamed: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/wind1.wav -> hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/ambience/wind1.wav
Renamed: hl2/hl2_sound_misc.vpk.sound.cache -> tf/bin/client.dll
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/headtrack_oculus.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/doors/drawbridge_move1.wav
Added: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/music/hl2_ambient_1.wav
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/environment maps/klab_01.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_foliage/tree_deciduous_01a_lod-leaves.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_foliage/tree_deciduous_01a_lod.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendrocksand004a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendrocksand005a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendrocksand008c_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendsandgrass008a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendsandrock004a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendsandsand008a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendsandsand008b_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blendsandweed005a_tooltexture.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08bk_ldr.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08dn_ldr.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08ft_ldr.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08lf_ldr.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08rt_ldr.vtf
Added: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/skybox/sky_day01_08up_ldr.vtf
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.vvd
Deleted: tf/tf2_sound_misc.vpk.sound.cache
Deleted: tf/tf2_sound_vo_english.vpk.sound.cache
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jogon/jogon.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jogon/jogon_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/brotherhood_2/brotherhood_2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/tw2_roman_wreath/tw2_roman_wreath_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/mail_bomber/mail_bomber_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_hood/tw2_demo_hood_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw2_demo_pants/tw2_demo_pants_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/pocket_protector/pocket_protector_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/diehard_dynafil/diehard_dynafil_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/hazeguard/hazeguard_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_armor/tw2_greek_armor_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jogon/jogon_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_head/tw2_cheetah_head_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw2_cheetah_robe/tw2_cheetah_robe_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/riflemans_rallycap/riflemans_rallycap_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/cloud_crasher/cloud_crasher_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/facestabber/facestabber_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/import_tool_bg_folder_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/import_tool_bg_folder_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/importtool_goldstar.vtf