Lista posiadaczy Złotego Klucza

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

W tym artykule znajduje się udokumentowana lista właścicieli Złotego Klucza, według kolejności jakiej otrzymali je podczas Aktualizacji Inżyniera. Ze 100 początkowych kluczy pozostało 80. Dodatkowo, jeden Złoty Klucz został później podarowany zwycięzcy aukcji charytatywnej Child's Play, zwiększając tym samym całkowitą liczbę rozdanych Złotych Kluczy do 101.

Posiadacze


Zobacz także