Lista posiadaczy broni jakości "za zasługi"

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
W tym artykule znajduje się udokumentowana lista obecnych właścicieli broni społeczności. Ma to zatem charakter odniesienia, nawet jeśli nie jest alfabetyczne.

Jest to niepełna lista osób obdarowanych bronią jakości "za zasługi".

Lista