Aktualizacja z 13 listopada 2015

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Łatka 1.

Nieudokumentowane zmiany

Łatka 2.

  • Naprawiono crash klienta przy włączaniu gry w trybie DirectX 8.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji

Patch 1

Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vmt -> tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vmt
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_blue.vmt -> tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_blue.vmt
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/scout_gloves.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/scout_gloves_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/scout_gloves.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/scout_gloves_style.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves_s2.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves_s2.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves_s2.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves_s2.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/scout_gloves_s2.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.vvd
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/scout_gloves.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/scout_gloves_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/scout_gloves.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/scout_gloves_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/scout_gloves_style.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_closed/scout_gloves_leather_closed_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_leather_open/scout_gloves_leather_open_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_closed/scout_gloves_suede_closed_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_gloves_suede_open/scout_gloves_suede_open_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/xms2013_sniper_shako/xms2013_sniper_shako_normal.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/moon/sign_caution01.vtf

Patch 2

Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/shaderapidx9.dll