Tank (video)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tank (video)
Video Info
Släppt: 1999
Varaktighet 0:15

"Tank" är en film som var släppt i 1999. För att göra reklam om det pågående arbetet medTeam Fortress 2: Brotherhood of Arms. Den visade en soldier som skulle göra självmordsbombning på en pansarvagn

Video