Liste over standardtaster

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Dette er en liste over standardtaster for PC versionen af Team Fortress 2. Alle taster er brugerdefinerbare i spillets indstillinger, via udviklerkonsollen, eller ved scripting.

Bevægelse

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
Bevæg fremad W +forward
Bevæg bagud S +back
Bevæg til venstre (Strafe) A +moveleft
Bevæg tl højre (Strafe) D +moveright
Hop Space +jump
Duk Ctrl +duck
Svøm op ' +moveup Bruges sjældent når en mus anvendes.
Svøm ned / +movedown
Kig op Page Up +lookup
Kig ned Page Down +lookdown
Centrer synspunkt End centerview

Kommunikation

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
Anvend voice communication V +voicerecord Tal til spillere, kun på dit hold, medmindre serverens CVAR sv_alltalk er sat til 1. I det tilfælde vil alle på serveren høre stemmekommunikationen.
Chatbesked Y say Tekstchat til alle på serveren, inklusiv tilskuere.
Hold-besked U say_team Tekstchat kun til dit hold.
Talemenu 1 Z voice_menu_1
Talemenu 2 X voice_menu_2
Talemenu 3 C voice_menu_3
Kald efter en Medic E voicemenu 0 0

Gameplay

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
Skift klasse , changeclass
Skift hold . changeteam
Åben spiller loadout M open_charinfo_direct
Åben rygsæk N open_charinfo_backpack
Smid flaget L dropitem
Hån G taunt
Anvend handlingsudstyr H +use_action_slot_item
Vis baneinformation I showmapinfo
Inspicer mål F inspect

Klasse-specifikke egenskaber

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
SCOUT: Affyr baseball eller ornament MOUSE2 +attack2
SOLDIER: Affyr et opladet skud fra Cow Mangler 5000 MOUSE2 +attack2
PYRO: Anvend airblat MOUSE2 +attack2 Aktiverer alternativt 'Mmmph' hvis phlogistinatoren anvendes.
DEMOMAN: Spræng klæbegranater MOUSE2 +attack2 Sprinter alternativt frem, hvis et skjold benyttes.
HEAVY: Spinner minigunen op. MOUSE2 +attack2 Smider alternativt en Sandvich eller Buffalo Steak Sandvich, eller slår med højre næve.
ENGINEER: Løft/roter bygninger MOUSE2 +attack2 Teleporterer alternativt spilleren tilbage til spawn, hvis Eureka Effect benyttes.
MEDIC: Anvend übercharge. MOUSE2 +attack2
SNIPER: Zoom Sniper riffel MOUSE2 +attack2 Fortryder alternativt en trukket Huntsman pil.
SPY: Cloak/Uncloak MOUSE2 +attack2 Trækker alternaivt Gengangeren fremme.
SPY: Sidste forklædning B lastdisguise Hvis spilleren allerede er forklædt skftes forklædningens våben til det våben, der matcher spillerens nuværende våben,
SPY: Skift forklædningshold - disguiseteam Kan kun anvendes når Forklædningssættet holdes af Spy'en.

* Note: På en højrehåndet mus er MOUSE1 venstre musseknap og MOUSE2 højre musseknap.

* Note: Standardknappen for MOUSE2 på en Mac med en enkeltknap mus er Tab ⇆.

Kamp

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
Primært angreb MOUSE1 +attack
Genlad våben R +reload Skifter også resistens for vaccinatoren.
Special angreb Mouse3 +attack3 Anvender medics beskyttende skjold i MvM.
Sidste våben MWHEELUP invprev
Næste våben MWHEELDOWN invnext
Sidst anvendte våben Q lastinv Spy: Annuller Spy Forklædningssæt
Engineer: Annuller bygning.
Våbenkategori 1 1 slot1 Primært våben (Untaget Spy'en, hvor det er det sekundære)
Våbenkategori 2 2 slot2 Sekundært våben (Untaget Spy'en, hvor det er bygning (Sapper))
Våbenkategori 3 3 slot3 Nærkamps våben
Våbenkategori 4 4 slot4 Benyttes af Engineer'en til at konstruere bygninger, og af Spy'en til at forklæde sig.
Vånenkategori 5 5 slot5 Anvendes af Engineer'en til at destuere bygninger.
Vånenkategori 6 6 slot6 Ingen aktuel anvendelse.
Vånenkategori 7 7 slot7
Vånenkategori 8 8 slot8
Vånenkategori 9 9 slot9
Vånenkategori 0 0 slot0

Diverse

Handling Tast/Knap Kommando Bemærkninger
Spray logo T impulse 201
Vis multiplayer score Tab ⇆ +showscores
F1 +showroundinfo Denne kommando eksiterer ikke i spillet.
Accepter omdirigering til anden server F3 askconnect_accept
Tag skærmbillede F5 screenshot
Gem et replay af aktuelle eller forgangne liv F6 save_replay
Åben misbrugs reporteren F7 abuse_report_queue Denne kommando genbindes, hver gang spillet starter.
Slut spil F10 quit prompt
Aktiver/deaktiver replay tips F12 replay_togglereplaytips
Aktiver/deaktiver udviklerkonsollen ` toggleconsole
Se/accepter den forreste advarsel J cl_trigger_first_notification F.eks. bytte andmodninger

* Note: Standardtasten til at vise multiplayer score er på en Mac med enkelttast mus ].

Fejl

  • E er bundet to gange, først til dropitem, hvilket L også er bundet til, og er derefter bundet til at kalde efter en Medic.
  • Alt ogF1er begge bundet til ikke eksistrende indstillinger.

Se også