Lista av standardtangenter

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Detta är en lista av standardtangenter för PC versionen av Team Fortress 2. Alla tangenter kan ändras i spelets inställningar, via konsolen, eller genom scripting.

Rörelse

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
Gå framåt W +forward
Gå bakåt S +back
Gå åt vänster (Strafe) A +moveleft
Gå åt höger (Strafe) D +moveright
Strafe Alt +strafe Rörelse efter musrörelse, och rörelseknapparna. Detta gör det möjligt att röra sig långsammare och mer exakt, dock finns det inget stort användningsområde för detta i spelet.
Hoppa Space +jump
Ducka Ctrl +duck
Simma upp ' +moveup Sällan använd när muskontroll är aktiverad
Simma ner / +movedown
Titta upp Page Up +lookup
Titta ner Page Down +lookdown
Centrera vy End centerview

Kommunikation

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
Användning av Röstkommunikation V +voicerecord Tala bara till spelare på samma lag som dig, så länge värdet på serverns CVAR sv_alltalk är 0. Om värdet är 1, kan alla spelare på servern höra din röst.
Chattmeddelande Y say Textchatt som alla spelare på servern kan se, även åskådare
Lagmeddelande U say_team Textchatt som endast spelarna på ditt lag kan se
Partymeddelande P say_party Textchatt som bara spelare i ditt party kan se
Röstmeny 1 Z voice_menu_1
Röstmeny 2 X voice_menu_2
Röstmeny 3 C voice_menu_3
Ropa på en Sjukvårdare E voicemenu 0 0

Spelande

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
Ändra klass , changeclass
Ändra lag . changeteam
Öppna Figurutrustning M open_charinfo_direct
Öppna din Ryggsäck N open_charinfo_backpack
Släpp föremål L dropitem Släpp Intelligensen, Australium portföljen, eller ölflaskorna.
Hån G +taunt
Använd Föremålet I Åtgärdsplatsen H +use_action_slot_item Plocka upp föremål efter spelare som har dött.
visa kartinformation I showmapinfo
Inspektera mål eller föremål F +inspect

Klasspecifika färdigheter

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
SPANARE: Skjut basebollen eller prydnaden MOUSE2 +attack2
SOLDAT: Avfyra ett laddat skott från Komanglaren 5000 MOUSE2 +attack2
PYROMAN: Använd luftstöt MOUSE2 +attack2 Alternativt, aktivera 'Mmmph' om Flogistoneraren är utrustad eller aktivera Människosmältarens vakuumpump eller detonera Detonatorns lysraket.
DEMOMAN: Detonera klisterbomber MOUSE2 +attack2 Alternativt, sköldanfall om en sköld är utrustad.
TUNG ARTILLERIST: Snurra Minigun-pipor MOUSE2 +attack2 Alternativt, kasta Smörgosen, en Buffelbiffsmörgos, Andra Bananen eller attackera med högra knytnäven.
INGENJÖR: Plocka upp/rotera burna byggnader MOUSE2 +attack2 Alternativt, avfyra energibollen med Kortslutningen eller teleportera byggnader med Räddaren i Nöden.
SJUKVÅRDARE: Aktivera Überladdning MOUSE2 +attack2
KRYPSKYTT: Zooma med Krypskyttegevär MOUSE2 +attack2 Alternativt, avbryt en dragen båge om Jägaren är utrustad.
SPION: Byt mellan att vara synlig och döljd MOUSE2 +attack2 Alternativt, aktiverar/oaktiverar Dödsringaren.
SPION: Senaste förklädnad B lastdisguise Om du redan är förklädd, byta din förklädnads vapen till samma vapenposition som vapnet spionen håller i.
SPION: Växla mellan lag på din förklädnad - disguiseteam Endast tillgängligt när du håller i ett Förklädnadskit. När förklädnadsmenyn är öppen, fungerar R (+reload) också.

* Notera: På en högerhänt mus, är MOUSE1 den vänstra knappen och MOUSE2 är den högra knappen.

* Notera: Standardknappen för MOUSE2 på Mac med en mus som bara har en knapp är Tab ⇆.

Strid

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
Primär attack MOUSE1 +attack
Sekundär attack MOUSE2 +attack2 Används också med Klasspecifika färdigheter.
Ladda om vapen R +reload Byter resistans när Vaccinatör är utrustad, eller öppnar teleportmenyn med Eureka-effekten utrustad. Funkar också som - med Spionens förklädnadskit för att byta förklädnadens lag.
Specialattack MOUSE3 +attack3 Aktiverar Sjukvårdarens projektilsköld i MVM, och den Tunga artilleristens Vrede när mätarna är fulla.
Föregående vapen MWHEELUP invprev
Nästa vapen MWHEELDOWN invnext
Senaste vapen Q lastinv Spion: Avbryt Spionens Förklädnadskit
Ingenjör: Avbryt Byggnad.
Vapenkategori 1 1 slot1 Primärvapen (Förutom för Spionen, där det är sekundärvapnet)
Vapenkategori 2 2 slot2 Sekundärvapen (Förutom för Spionen, där det är byggnad, alltså Sapper)
Vapenkategori 3 3 slot3 Närstridsvapen
Vapenkategori 4 4 slot4 Används av Ingenjören för att skapa Byggnader, och av Spionen för förklädnad.
Vapenkategori 5 5 slot5 Används av Ingenjören för att förstöra sina byggnader.
Vapenkategori 6 6 slot6 Väljer Änterhaken i Mannskraftläget (eller om servern tillåter Änterhakar)
Vapenkategori 7 7 slot7 Ingen användning just nu
Vapenkategori 8 8 slot8
Vapenkategori 9 9 slot9
Vapenkategori 10 0 slot10

Diverse

Funktion Tangent/Knapp Kommando Kommentarer
Spraybilder T impulse 201
Visa Resultattavlan för poäng Tab ⇆ +showscores
F1 +showroundinfo Detta kommando existerar för närvarande inte i spelet.
Öppna kontraktsbyrålådan F2 show_quest_log
Acceptera omdirigering till en annan server F3 askconnect_accept Används för att acceptera en servers förfrågan om att ansluta dig till en annan server.
Växla Spelare till Redo i MVM F4 player_ready_toggle Visar om du är redo för att starta nästa runda i Mann vs. Machine. När alla har visat att de är redo, startar rundan
Ta skärmdump F5 screenshot
Spara en repris av ditt nuvaarande eller senaste liv F6 save_replay
Öppna en anmälningsrapport F7 abuse_report_queue Detta kommando binds om varje gång spelet startar.
Avsluta spelet F10 quit prompt
Växla repristips F12 replay_togglereplaytips Kan komma i konflikt med standardknappen för att ta Steam skärmdumpar.
Växla utvecklarkonsol ` toggleconsole
Visa/acceptera det översta meddelandet J cl_trigger_first_notification Till exempel Bytesförfrågningar

* Notera: Standardknappen för "Visa resultattavlan" på Mac med en mus som bara har en knapp är ].

Buggar

  • K är för tillfället inte bunden, dock brukade den vara bunden till cl_decline_first_notification
  • E är bunden två gånger, först till dropitem, vilket L också är bunden till.
  • F1 är bunden till en obefintlig inställning.

Se även