Jiggle bones

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Jiggle bones (pohyblivé/pohupující se kosti) jsou funkcí Source Enginu, která umožňuje realisticky simulovat pohyb (mírný pohyb typu kroucení, pohupování, atd.) koster objektů, a objektů k nim připojených. Efekt je kalkulován a vykreslován v reálném čase, což poskytuje mnohem realističtější pohled na způsob pohybu dané části. Jiggle bones jsou v Team Fortress 2 často využívány pro jejich realističnost a celkové povznesení pocitu předmětu.

Předměty využívající Jiggle bones

Jiggle bones předmětu Hustler's HallmarkDemonstrace

Chyby

Zdeformovaná Holy Mackerel
  • Téměř všechny modely využívající jiggle bones jsou v určitých částech hry náchylné k různému kroucení a deformacím, zejména při běhu nebo tauntování.
    • Dále se také vyskytují problémy kde jsou jiggle bones při pohybu zaseknuté na jejich nejzazším bodě, což může vypadat jako vibrace.
  • Pokud jsou zbraně s jiggle bones vybaveny v ruce levé, špatně se animují a při pohybu přeskakují animační snímky.

Poznámky

  • Jiggle bones se automaticky zmrazí pod určenými snímky za vteřinu (FPS) (výchozí nastavení je 20 FPS), díky cvaru cl_jiggle_bone_framerate_cutoff.

Externí odkazy