Aktualizacja z 11 czerwca 2015

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • W Sklepie Mann Co. rozpoczęła się letnia wyprzedaż!
 • Zaktualizowano komendę serwerów dedykowanychstatus”, dzięki czemu od teraz wyświetla ona również informacje z komend sv_.
 • Włączono bezpośredni odczyt myszy dla klientów korzystających z Maca.
 • Dodano medale turniejowe za 13. sezon OWL i 15. sezon TF2Connexion.
 • Naprawiono crash klienta związany z wyświetlaczem przeziernym.
 • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.
 • Zaktualizowano ceny w Sklepie Mann Co., wyrównując ich wartości w różnych walutach.
 • Poprawiono ochronę klienta i naprawiono crashe (podziękowania dla Nathaniela Theis za zgłoszenia):
  • Naprawiono crash klienta i uruchamianie zewnętrznego kodu związanie ze zdeformowanymi niestandardowymi plikami sprayów.
  • Zablokowano możliwość korzystania w czacie głosowym z kodeków innych, niż używany w grze.
 • Zaktualizowano Warsztat Map:
  • Nazwy map w Warsztacie (np. workshop/cp_foo.ugc123456) mogą być używane po komendach map, changelevel i nextlevel oraz dodawane do pliku mapcycle.
  • Umożliwiono korzystanie z potocznych nazw map przy używaniu komend map, changelevel i nextlevel oraz w pliku mapcycle (przykład użycia: „changelevel dustbowl”)
  • Skrócone nazwy map z Warsztatu zaczynające się od workshop/ (np. workshop/123456) będą automatycznie uzupełniane.
  • Komenda tf_workshop_map_sync nie jest już wymagana do aktualizowana plików mapy; podczas zmiany poziomu na serwerze, czynność ta zostanie wykonana automatycznie.
  • tf_workshop_map_sync nie blokuje już przedwczesnego ładowania pliku mapy.
  • Mapy z Warsztatu posiadają od teraz na komputerze z klientem gry tylko jedną kopię znajdującą się w folderze steamapps/workshop.
  • Naprawiono na mapach z Warsztatu pojedyncze przypadki nieładowania wszystkich zasobów, np. cubemaps (angielski).
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający serwerom gry prawidłowe aktualizowanie nazw plików map z Warsztatu.
  • Naprawiono niemożność pobrania plików z Warsztatu przez serwery gry korzystające z zarejestrowanych kont poprzez komendę sv_setsteamaccount.
  • Naprawiono synchronizowanie wersji mapy pobranej z Warsztatu z tą, która aktualnie znajduje się na serwerze dedykowanym.
  • Zaktualizowano narzędzie do importu przedmiotów do Warsztatu:
   • Naprawiono niemożność wybrania klasy ani dodania poszczególnych tagów do przedmiotów kosmetycznych.
   • Podczas edytowania istniejącego w Warsztacie pliku, nieużywane przyciski są chowane.
   • Naprawiono ucinanie tekstu podczas edytowania przedmiotów z długimi opisami.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Added: bin/openvr_api.dll
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/steam_api.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/mann_co_logo.vtf