Aktualizacja z 31 maja 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano przedmiot promocyjny z Magicki
  • Naprawiono nie wyświetlany panel targetID w pierwszoosobowym trybie obserwatora
  • Naprawiono menu główne prześwitujące przez menu koszyka zakupów przy rozdzielczości 2500x1600
  • Zaktualizowano kilka z wskazówek, które są wyświetlane w trakcie zmiany mapy przez serwer
  • Zaktualizowano dane wyjściowe webapi by zawierały nazwy dołączonych efektów cząsteczkowych
  • Zaktualizowano plik gamehaptics.txt

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/demo/demo_hood.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/demo/demo_hood_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/demo/demo_hood_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/demo/demo_hood_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/demo/demo_hood_red.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/demo.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/hwm/demo.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/demo/demo_hood.vvd