Aktualizacja z 3 czerwca 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Aktualizacja 1

  • Dodano przedmiot promocyjny z Red Faction
  • Dodano nadchodzące przedmioty promocyjne dla Magic: The Gathering [1]
  • Dodano dodatkowe reguły odpowiedzi postaci na zdarzenia w grze nadesłane przez społeczność [2]
  • Podwojono częstotliwość wypadania przedmiotów na następny tydzień
  • Zaktualizowano Kaptur Magika o możliwość malowania
  • Zaktualizowano dane wyjściowe webapi by zawierały nazwy pól drop_type i holiday_restriction
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne
Nieudokumentowane zmiany

Aktualizacja 2

Nie umieszczono informacji dotyczących drugiej aktualizacji.

Nieudokumentowane zmiany

Adnotacje

  1. Hełm Planarnego Podróżnika i Gogle Planarnego Podróżnika.
  2. Pełna lista zmian tutaj.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji

Patch 1

Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/HUD/d_images_v2.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/HUD/dneg_images_v2.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/medic/medic_mtg.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/medic/medic_mtg_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/scout/scout_mtg.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/scout/scout_mtg_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/darken.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/medic/medic_mtg_blu.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/medic/medic_mtg_red.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/scout/scout_mtg.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/scout/scout_mtg_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/scout/scout_mtg_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/weapons/c_items/c_rfa_hammer.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/medic/medic_mtg.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/scout_mtg.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_rfa_hammer/c_rfa_hammer.vvd

Patch 2