Skok Snajpera

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Skok Snajpera jest specjalną zdolnością w Team Fortress Classic, która wymaga Snajpera i jednego chętnego (lub nieświadomego) współtowarzysza. Snajper ładuje siłę strzału swojego Karabinu snajperskiego i następnie strzela w członka swojej drużyny, który rzekomo zostaje wyrzucony w powietrze. W przeciwieństwie do innych specjalnych technik poruszania się, Snajper nie może wykorzystać tej techniki do własnych potrzeb.

Ciekawostki

  • Podobny błąd występował także w Team Fortress 2, gdy używano Karabinu strzykawkowego, jednak zostało to później naprawione.