Serwery

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Podobnie do wszystkich gier wieloosobowych stworzonych przez Valve na silniku Source, Team Fortress 2 używa modelu client-server. Klient jest kopią gry działającej na komputerze gracza, kiedy serwer jest oprogramowaniem z graczami podłączonymi do niego. Obecnie jest kilka tysięcy serwerów Team Fortress 2 działających na całym świecie.

Serwer jest odpowiedzialny za wiele aspektów rozgrywki w Team Fortress 2. Odpowiada na akcje gracza przez aktualizowanie jego poszczególnych lokalizacji i stanów, np. strzał z broni, przed określeniem odpowiedniej odpowiedzi, np. zadawanie obrażeń celowi, a następnie ukazywanie wyników graczy, np. wyświetlanie wartości zadanych obrażeń. Serwer podtrzymuje również wydarzenia, które nie są kontrolowane przez graczy, np. czas mapy, zachowanie działka strażniczego, itd.

Korzyści

Zamiast dołączać do istniejącego serwera, gracze mogą tworzyć własne serwery do gospodarowania (hostingowania) gry. A to z kolei pozwala gospodarzowi gry na ustawianie rotacji map i wybieranie ich poszczególnie oraz trybów rozgrywki. Do tego można również zmienić inne wbudowane ustawienia, takie jak grawitacja, limit slotu klas, limity trybu gry Highlander|, i wiele więcej. Niestandardowe modyfikacje mogą być również zainstalowane na serwerze, aby zapewnić alternatywną rozgrywkę.

Typy

Są 2 typy serwerów, jakie możesz utworzyć używając silnika Source.

Serwer Listny/Lokalny

Serwer Listny jest zwykłym serwerem działającym z klientem gracza TF2. Może on zostać łatwo utworzony poprzez wybranie przycisku Stwórz serwer z głównego menu. Inni gracze mogą połączyć się ze serwerem lokalnym, lecz narzucanie na uruchamianie lokalnego klienta na tym samym systemie często będzie obciążąć sprzęt komputerowy gracza. Takie typy serwerów najlepiej nadają się na wydarzeniach bazujących na LAN.

Serwer Dedykowany

Zobacz też: Konfiguracja dedykowanego serwera

Dedykowany serwer jest samodzielnym serwerem, który nie wymaga działania Steam, żeby mógł działać. Dedykowane serwery stawiają zmniejszony narzut, pośród niektórych czynników. Dodatkowo wiele dedykowanych serwerów jest uruchamianych na sprzęcie wysokiej klasy w centrach danych, dając większą wydajność i szybsze, solidne połączenia do graczy, co rzadko może być gwarantowane na połączenia mieszkaniowych. Dedykowane serwery często działają na porcie 27000-27050, lecz głównie jest to port 27015.

Wymagania

Zwykle DSG [oryginalnie GPS] (Dostawcy Serwerów Gry) generalnie używają wysokiej klasy sprzęt dedykowany do uruchamiania serwerów gry, jednak każdy może stworzyć serwer za pomocą komputera z uruchomionym:

Serwer Listny

 • Mac OS X 10.5.8 or 10.6.3 i wyżej spełniające wymagania gry.
 • Windows XP lub wyżej spełniające wymagania gry.

Serwer dedykowany

 • GNU/Linux (x86 lub amd64) działający z glibc 2.3.2 lub późniejszy.
 • FreeBSD (x86 lub amd64) uruchomiony na Linux kompatybilny kodem z jądrem i ostatnią bazą systemu Linux z kolekcji portów.
 • Windows 2000 lub późniejszy.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 września 2007
 • Wydanie bety Dedykowanych serwerów na Linux.

Aktualizacja z 26 września 2007

 • The affinity of the main thread is not set explicitly for dedicated servers. This will properly load balance multiple instances of the dedicated server running on a multi-processor machine. The affinity is still set to CPU 1 for clients and listen servers.
 • Removed mp_friendlyfire cvar for servers. Team Fortress 2 breaks in a number of ways if this is on.

Aktualizacja z 28 września 2007

 • Fixed rare server crash due to data corruption in networking.

Aktualizacja z 2 października 2007

 • Fixed server crash related to Spy Sappers.
 • Extra options added to 'Game' tab in "Create server" menu option.

Aktualizacja z 9 października 2007

 • Improved startup network initialization to catch issues with server firewalls popping up in the background.

Aktualizacja z 25 października 2007

 • Fixed issues on Dustbowl and Hydro that could occur when a server emptied in the middle of a round.
 • Fixed honeypot server problems.

Aktualizacja z 20 listopada 2007

 • Added sv_pure to the server, currently defaults to off. Type "sv_pure" in the console to get the full description.
 • Added server log entries for: Round_Start, Round_Setup_Begin, Round_Setup_End, Round_Overtime, Round_SuddenDeath, Round_Stalemate, Round_Win, Round_Length, Mini_Round_Selected, Mini_Round_Start, Mini_Round_Win, and Mini_Round_Length.
 • Server log entries for Round_Win and level changes will now detail the team scores and player counts.
 • Updated server log entries for flag captures to detail the number of captures and the tf_flag_caps_per_round value.
 • Fixed Windows dedicated server running in -console mode moves its window to the front instead of the back upon startup.
 • Fixed Windows dedicated server bug (in -console mode) where typing anything in the console window was slow and tedious.
 • Fixed an error when updating name of 32nd player on server.

Aktualizacja z 20 grudnia 2007

 • Sudden death mode is now a server option (a convar) and defaults to OFF.
 • Fixed an rcon/console command that could cause server crashes.
 • Fixed a rare crash that can happen when a player being healed leaves the server suddenly.
 • Added the ability for servers to have map-specific .cfg files in the cfg folder.

Aktualizacja z 31 grudnia 2007

 • Added player position data to server logging of events (player_death, player_builtobject, teamplay_flag_event, object_destroyed, teamplay_point_captured, teamplay_capture_blocked).

Aktualizacja z 7 stycznia 2008

 • Added an option in the Options -> Multiplayer dialog to filter custom game files being downloaded from servers.

Aktualizacja z 14 stycznia 2008

 • Added "nextlevel" server cvar. If set to a valid map name, server will change to that map during the next changelevel.

Aktualizacja z 14 lutego 2008

 • Added server log entry for buildings destroyed by their owner.
 • Fixed idle players not being kicked from the server if mp_allowspectators was set to 0.

Aktualizacja z 15 lutego 2008

 • Game server will now try 32 sequential ports to start up on if they are all originating on the same machine. Previously it would stop at 10.
 • Fixed server crash with mp_forcecamera set to 1 (reverted to pre-release behavior).
 • Fixed the SourceTV changes not working unless servers launched with +tv_enable 1 in the command line.

Aktualizacja z 28 lutego 2008

 • Servers can now specify metatags describing the custom rules they've adopted.
 • Added options for servers who want to become custom games: Disable Critical hits (tf_weapon_criticals), eliminate respawn times (mp_disable_respawn_times), and raise maxplayers above 24.
 • Made several improvements to server-side stat reporting (not related to individual player stats).
 • Fixed "-maxplayers" on the command line not correctly setting the maxplayers value for the server.

Aktualizacja z 6 marca 2008

 • Removed sv_alltalk from the list of convars that affect custom server tags.
 • Fixed servers with maxplayers <= 24 that are running SourceTV having the "increased_maxplayers" tag added for their server.

Aktualizacja z 13 marca 2008

 • Fixed Linux dedicated server map load problems on certain Athlon processors.

Aktualizacja z 20 marca 2008

 • Fixed Linux build not handling FCVAR_REPLICATED and FCVAR_NOTIFY cvars correctly.
 • Plugged an exploit where the server could send executable code to the client.
 • Added mp_stalemate_at_timelimit ConVar for server admin to allow SuddenDeath when mp_timelimit hits on non-Valve maps.

Aktualizacja z 1 kwietnia 2008

 • Fixed problem that was preventing some dedicated servers from uploading gamestats.

Aktualizacja z 2 kwietnia 2008

 • Fixed Linux dedicated server crash on map change.

Aktualizacja z 30 kwietnia 2008

 • Fixed clients being able to trigger sv_soundscape_printdebuginfo on the server.
 • Fixed potential "nuke" exploit in rcon subsystem.

Aktualizacja z 4 sierpnia 2008

 • Fixed _resetgamestats command causing server crash.

Aktualizacja z 14 lipca 2009

 • Improved connection logic to help servers that aren't automatically reconnecting to Steam.
 • Fixed setinfo exploit that allowed restricted convars to be set while connected to a server.
 • Fixed "sensitivity" ConVar not capping the upper value which sometimes caused a server crash.

Aktualizacja z 27 maja 2010

 • Added client/server version check on client connect.

Aktualizacja z 11 czerwca 2010

 • Fixed a case where servers could get stuck in an infinite loop while spawning bots.

Aktualizacja z 13 lipca 2010

 • Fixed a server crash related to carrying buildings at round start.

Aktualizacja z 14 lutego 2011

 • Improved the version mismatch error message received when connecting to a server with a different version than your client.

Aktualizacja z 22 lutego 2011

 • Fixed a server crash exploit caused by malformed network packets.

Aktualizacja z 24 lutego 2011 (Community Map Pack Update)

 • Fixed another server crash exploit caused by malformed network packets.
 • [Nieudokumentowane] Fixed trades only displaying one of the items traded to the server.

Aktualizacja z 10 marca 2011 (Shogun Pack)

 • Added check to prevent multiplayer servers from transmitting 1 as their maxplayers value to connecting clients.
 • Fixed clients being able to use particle exploits on sv_pure servers.

Aktualizacja z 15 marca 2011

 • Fixed a server crash caused by using the Half-Zatoichi to hit someone not holding a weapon.

Aktualizacja z 15 kwietnia 2011

 • Fixed a server crash caused by the server triggering a nextlevel vote.

Aktualizacja z 18 kwietnia 2011

 • Fixed a server crash that could occur if TFBots were used across map changes.

Aktualizacja z 9 maja 2011

 • Replay publishing system will try to do a rename for local HTTP mode but will manually copy and delete the file if the rename fails, which can happen if the source and destination are on different volumes.
 • Fixed threading issues on Linux, which was causing major lag spikes.
 • Fixed replay data cleanup system, which cleans up stale data at the end of each round. This asynchronous operation can be explicitly invoked by executing a replay_docleanup command on the server.

Aktualizacja z 10 maja 2011

 • Replay
  • Fixed a server lockup during data cleanup.

Aktualizacja z 13 maja 2011

 • Fixed a server crash caused by a mismatched items schema.

Aktualizacja z 25 maja 2011

 • Fixed a few server crashes caused by the replay system.
 • Fixed a server crash caused by the vote system.

Aktualizacja z 17 czerwca 2011

 • Fixed a server crash caused by the replay system.
 • Fixed a server crash caused by disguising Spies.
 • Fixed a server crash on startup caused by writing to the console.
 • Fixed a server crash triggered during entity cleanup.

Aktualizacja z 27 czerwca 2011

 • Added a server console message when a player is sent to the server via the matchmaking system.

Aktualizacja z 5 lipca 2011

 • Fixed a Linux dedicated server crash in vphysics.so

Aktualizacja z 28 lipca 2011

 • Fixed a damage calculation in the Mantreads on Linux server, which could cause a physics crash.

Aktualizacja z 2 września 2011

 • Fixed a server crash exploit caused by invalid player viewangles.

Aktualizacja z 17 października 2011

 • Fixed a server crash that occurred when running both SourceTV and Replay.

Aktualizacja z 18 października 2011

 • Fixed a frequent server crash related to packfiles.

October 18, 2011 Patch #2

 • Fixed a server error about unprecached models.

Aktualizacja z 2 lutego 2012

 • Adjusted error messages on servers when players drop due to Steam authentication failure to be more clear.
 • Additional important server messages now go to the server log instead of just the console.
 • Fixed a server crash caused by Holiday Punch critical attacks on physics objects.

Aktualizacja z 16 lutego 2012

 • Fixed dedicated server not receiving restart requests when updates are released.

Aktualizacja z 23 lutego 2012

 • Fixed +randommap not working correctly on server startup.
 • Fixed dedicated server console spew related to the Replay client and viewangles.

Aktualizacja z 8 marca 2012

 • Fixed a client crash that could occur when a server used SetCustomModel to change the player model.

Aktualizacja z 10 maja 2012

 • Fixed a bug that sometimes prevented servers from reconnecting to the item server after dropping connection.

Aktualizacja z 17 maja 2012

 • Added changelevel_next server command which changes to the next map in the map cycle.

Aktualizacja z 27 czerwca 2012 (Pyromania Update)

 • Added ConVars sv_rcon_maxpacketsize and sv_rcon_maxpacketbans to allow server admins to control the maximum RCON packet size and whether or not users get banned for exceeding that limit. The defaults reflect the existing behavior.
 • Fixed map triggered annotation events not working on dedicated servers.
 • Votes created by a dedicated server no longer trigger a failed vote cooldown.
 • Using a Name Tag while in game notifies everyone of the name change.
 • [Nieudokumentowane] Servers no longer require a restart during the full moon period to allow players to equip Halloween items.

Aktualizacja z 2 lipca 2012

 • Fixed a problem that allowed spoofed IP addresses to make connections to the game server.

Aktualizacja z 10 lipca 2012

 • Fixed a client/server crash when re-connecting to the item server.

Aktualizacja z 20 lipca 2012 #1

 • Added sv_namechange_cooldown_seconds, to throttle clients from changing their name too rapidly. (Defaults to 20 seconds)
 • Added sv_netspike_on_reliable_snapshot_overflow to selectively enable the automatic dumping of netspike file if a client drops due to "reliable snapshot overflow". (defaults to 0, which disables the debugging)
 • Added check to prevent player names from containing color codes.
 • Fix a bug that caused gameservers to not properly receive client inventory updates. (Frequent cause of the "The server you are playing on has lost connection to the item server" error message.)

Aktualizacja z 23 lipca 2012

 • Fixed dedicated servers not being able to set sv_region.

Aktualizacja z 3 sierpnia 2012

 • Fix server crash bug caused by setting tf_mm_servermode before map command.

Aktualizacja z 17 sierpnia 2012 #1

 • Updated the dedicated server to exit when attempting to start a Mann vs. Machine map with less than 32 maxplayers.
 • Fixed mp_timelimit causing Mann vs. Machine mode to not reset properly when the defenders lose.
 • Updated the matchmaking ConVar tf_mm_strict.
  • A value of 2 will hide the server from the server browser but will still allow direct connections.

August 17, 2012 Patch #2

 • Fixed a bug where rejected players could leave a "ghost" player that takes up a slot on the server browser.

Aktualizacja z 21 sierpnia 2012

 • Fixed a rare server crash when firing hitscan weapons.

Aktualizacja z 23 sierpnia 2012

 • Added a command "kickall" which kicks all connected clients except for replay, HLTV, and the listenserver host if applicable.

Aktualizacja z 10 września 2012

 • Fixed a bug that allowed malicious servers to execute restricted console commands on players.
 • Fixed a bug that allowed malicious servers to prevent players from executing console commands.

Aktualizacja z 21 września 2012 #1

 • Fixed a server crash related to Demoman bot AI.
 • Community requests:
  • Add a new server ConVar "tf_avoidteammates_pushaway" to control whether or not teammates push each other away when occupying the same space.
  • Add a new server ConVar "tf_arena_override_team_size" to allow server owners to set the maximum team size in arena mode.

September 21, 2012 Patch #2

 • Fixed bug causing gameservers to report themselves as full to the matchmaking system.

Aktualizacja z 9 października 2012

 • Fixed a server crash that could occur if a Spy was disguised holding the Gunslinger.

Aktualizacja z 27 października 2012

Aktualizacja z 21 listopada 2012

 • Fixed a dedicated server hang in bot pathfinding

Aktualizacja z 19 marca 2013

 • Fixed a server crash related to game stats.

Aktualizacja z 3 kwietnia 2013

 • Prevent game servers from opening the MOTD panel more than once if the player connected through matchmaking or quickplay
 • Improved performance of Linux dedicated server binaries

Aktualizacja z 18 kwietnia 2013

 • Disabled plug-ins that would allow users to connect to secure game servers even when -insecure is specified on the command line.
 • Added ConVar sv_motd_unload_on_dismissal to allow server ops to control the default behavior of their MOTD.

Aktualizacja z 19 kwietnia 2014

 • [Nieudokumentowane] Fixed server, client, and engine problems.

Aktualizacja z 9 stycznia 2015

 • Fixed a dedicated server crash related to invalid client commands.

Aktualizacja z 7 listopada 2017

 • Fixed a rare client crash related to community server mods.

Zobacz również

Linki zewnętrzne