Aktualizacja z 27 sierpnia 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Aktualizacja 1

 • Dodano nowy przedmiot promocyjny[1]
 • Ulepszono pamięć klientów i serwerów
 • Naprawiono ragdolle, które nie aktywowały efektów zamrożenia/pozłocenia dla przedmiotów kosmetycznych
 • Poprawiono materiały Dubeltówki Australium, które były zbyt spikselowane
 • Naprawiono kilka problemów z ucinającym się tekstem w zlokalizowanych wersjach
 • Naprawiono poziom trudności obecnego wyzwania MvM, który nie ukazywał się na tablicy wyników
 • Snajperzy od teraz nie mogą skoczyć tuż po oddaniu strzału z wykorzystaniem przybliżenia lunety
 • Zaktualizowano materiały Tabliczki Ladyczeko
 • Zaktualizowano equip_region dla Nienagannego Nizaryty
 • Zaktualizowano Opasłe Czako w celu naprawienia problemu z oświetleniem
 • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne
 • Zaktualizowano rd_asteroid
  • Dodano blokadę wizji do frontowych drzwi w celu uniemożliwienia Snajperom oddawania strzałów do bazy
  • Usunięto bonus zmniejszonego czasu odrodzenia dla graczy, którzy zginęli w bazie wroga
  • Przesunięto znajdźki zdrowia i amunicji dalej w głąb bazy
 • Zaktualizowano pl_cactuscanyon
  • Etap 2
   • Został usunięty, aby Etap 1 był połączony z Etapem 3
  • Etap 3
   • Dodano cofanie się Ładunku podczas postoju w strefie zderzenia z pociągiem
   • Ładunek nie może zostać popchnięty do przodu chwilę po rozpoczęcie etapu
   • Poprawiono czasy odrodzenia podczas ostatniej strefy mapy
   • Bramy do bazy odrodzenia BLU z prawej strony zostały przesunięte do przodu
   • Poprawiono osłonę otaczającą środkowe wyjście bazy RED

Aktualizacja 2

 • Cofnięto poprzednie zmiany dla rd_asteroid[2]

Uwagi

 1. Horacy
 2. Zaktualizowana mapa została skompilowana bez aktywnego clip brushes, pozwalając graczom na wskoczenie na dach oraz opuszczenie mapy.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji

Patch 1

Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/pl_cactuscanyon.bsp
Modified: tf/maps/rd_asteroid.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/rd_asteroid.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_shako.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/solar_panels.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/solar_panels.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/solar_panels.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/solar_panels.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/solar_panels.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_spy.vvd
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/horace/horace.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/horace/horace_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_moonbase/solar_panels.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_chocolate.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_chocolate_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/horace/horace_normal.vtf

Patch 2

Modified: tf/steam.inf
Modified: tf/maps/rd_asteroid.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/rd_asteroid.nav