Amunicja

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Amunicja
Ammo image
Typ znajdźki: Konstrukcje i amunicja

Amunicja jest zasobem znajdującym się na większości map, który służy graczom jako wsparcie dla magazynka graczy, licznika metalu Inżyniera oraz naładowania wskaźnika niewidzialności dla Zegarka niewidzialności i Dzwonu Zmarłego (nawet podczas bycia niewidzialnym). Amunicja jest uniwersalna - amunicja z dowolnej broni może zostać wykorzystana w każdej innej, np. amunicja zebrana z upuszczonego Miotacza ognia może być wykorzystana jako amunicja dla Karabinu snajperskiego. Oznacza to też, że zbierana amunicja jest stosowana do zarówno głównych, jak i drugorzędnych broni, a nie tylko dla aktualnie używanej broni. Broni nie można przeładowywać bez posiadania jakiejkolwiek amunicji. Po wyczerpania całego magazynka i amunicji zapasowej broń zostanie automatycznie zmieniona na inną i nie będzie mogła zostać wybrana aż do uzupełnienia amunicji.

Źródła amunicji

Znajdźki z amunicją można znaleźć w trzech rozmiarach. Każda z nich uzupełnia inną ilość procentową maksymalnej amunicji gracza. Istnieje także kilka innych źródeł amunicji:

Paczki z amunicją:

  • Mała paczka amunicji: uzupełnia 20,5% maksymalnej amunicji każdej broni (nieco więcej niż 1/5) (odnawia się co 10 sekund)
  • Średnia paczka amunicji: uzupełnia połowę (50%) maksymalnej amunicji każdej broni (odnawia się co 10 sekund)
  • Duża paczka amunicji: uzupełnia całą (100%) maksymalną amunicję każdej broni (odnawia się co 10 sekund)

Upuszczane przedmioty:

  • Broń upuszczona przez martwych graczy: uzupełnia 50% maksymalnej amunicji
  • Skrzynki z narzędziami upuszczone przez martwych Inżynierów: uzupełnia 100% maksymalnej amunicji

Inne źródła amunicji:

  • Zasobniki (Poziom 1 - 20%/s; Poziom 2 - 30%/s; Poziom 3 - 40%/s) (uzupełnią także wskaźnik niewidzialności, jeśli jesteś przebranym Szpiegiem)
  • Szafki z zapasami (uzupełniają 100% maksymalnej amunicji oraz amunicję w aktualnym magazynku)