Brännjärnet

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Brännjärnet är ett oanvänt närstridsvapen. Det bär initialerna 'TF'. Brännjärnet var förmodligen avsett för Pyro, då man i filen game_sounds_weapon.txt kan utläsa att Eldyxan har titeln "Brännjärn".