Hjärnskaknings granat

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Hjärnskaknings granat, eller "chock Granat", var avsedd att vara ett granat vapen för Spanaren och möjligtvis även Sjukvårdaren. Dess funktion hade förmodligen varit den samma som i Team Fortress Classic, där den saktade ner och förvirrade fiendespelare vid explosion.

Skada

Okänt

Note: Skadevärdena är uppskattade och bestämda genom tester utförda av gemenskapen.

Funktionstider

Okänt

Se även