Aktualizacja z 12 lipca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/engine.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll