Krótkie spięcie

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
To nawet nie było blisko.
Inżynier niszcząc pociski

Krótkie spięcie (oryg. Short Circuit) jest stworzoną przez społeczność promocyjną bronią pomocniczą dla Inżyniera. Jest to elektryczne, futurystyczne urządzenie składające się z dwóch elektrod, gumowej uszczelki, dwóch dużych żółtych kabli rozciągających się od czarnej części podstawy i podłączonych do zacisku śrubowego na jednej z elektrod. Dwa pomarańczowe i szare kawałki przedłużone od podstawy posiadają gumowe kawałki wyglądające jak gumowa rękawica Inżyniera. Krótkie spięcie zastępuje prawą rękę Inżyniera.

Krótkie spięcie nie wymaga przeładowania i zamiast amunicji wykorzystuje zapas metalu Inżyniera. Atak podstawowy uwalnia w małym zasięgu elektryczny impuls w tym samym tempie jak Pistolet, który zadaje wrogom 10 pkt. obrażeń kosztem 5 szt. metalu. Mimo jego wyglądu, impuls zadaje obrażenia w małym zasięgu i staje się nieszkodliwy na większym dystansie.

Atak alternatywny wystrzeliwuje kulę energii, który powoli przemieszczając się do przodu niszczy wszystkie wrogie pociski na swojej drodze (oprócz pocisków Prawego bizona i Pomsona 6000). Każdy strzał zużywa 65 szt. metalu i posiada 0.5 sekundy opóźnienia między każdym użyciem. W przeciwieństwie do większości pocisków, kula energii ma ograniczony zasięg i może wielokrotnie trafiać w cele. Każde trafienie zadaje 15 pkt. obrażeń, a pierwsza ofiara otrzymuje zwykle 35 pkt. obrażeń. Jeśli gracz ma mniej niż 65 szt. metalu, atak alternatywny nie będzie działać. Podobnie do innych pocisków, wrogi Pyro może odbić kule energii za pomocą podmuchu sprężonego powietrza. Jeśli kula energii trafi we wrogą kulę energii, obie zostaną zniszczone.

Jeśli gracz użyje ataku alternatywnego patrząc na ziemię i trafi z bliska przeciwnika, Inżynier będzie wstanie wykonać skok, porównywalny do rakietowego skoku.

Kiedy Krótkie spięcie jest dobyte, Inżynier nie może przenosić konstrukcji. Nie jest również wstanie zadawać obrażeń wrogim konstrukcjom, używać go pod wodą i zadawać w jakikolwiek sposób obrażeń krytycznych, oprócz zadawania ich ogłuszonemu Merasmusowi.

Wrogowie zabici przez atak podstawowy lub alternatywny Krótkiego spięcia ulegną charakterystycznej śmierci przez odparowanie; staną się czarni i uniosą w powietrze wykonując animację rozpadu wśród cząsteczek w kolorze drużyny, a następnie znikną w popiele. Towarzyszy temu również głośny charakterystyczny dźwięk. Jak dźgnięcia w plecy i strzały w głowę, istnieje 25% szansy na to, że przeciwnicy wykonają specyficzną animację rozpadu, jeśli zginą w ten sposób.

Krótkie spięcie w jakości oryginał zostało przyznane graczom, którzy zakupili w przedsprzedaży na platformie Steam grę Deus Ex: Bunt ludzkości przed 26 sierpnia 2011.

Ikona zabicia dla Krótkiego spięcia została stworzona przez użytkownika Ani .

Obrażenia i czasy funkcjonowania

Atak podstawowy

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Obszar działania
Typ obrażeń Pocisk
Na odległość czy do walki wręcz? Na odległość
Obrażenia
Bazowe obrażenia 100% 10
Krytyczne 21
Minikrytyczne 14
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.15 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Atak alternatywny

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Obszar działania
Typ obrażeń Pocisk
Na odległość czy do walki wręcz? Na odległość
Obrażenia
Bazowe obrażenia 100% 35
Krytyczne 105
Minikrytyczne 61
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.5 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Demonstracja

Wytwarzanie

Osobny artykuł: Wytwarzanie

Plan wytwarzania

Metal z odzysku Metal ze złomu Jednoręki bandyta Krótkie spięcie
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Scrap Metal.png + Item icon Gunslinger.png = Item icon Short Circuit.png
Żeton klasy - Inżynier Żeton slotu - pomocniczy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Engineer.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Wrangler.png Item icon Short Circuit.png

Jako składnik wytwarzania

Metal z odzysku Prawy bizon Krótkie spięcie Pomson 6000
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Righteous Bison.png + Item icon Short Circuit.png = Item icon Pomson 6000.png


Historia aktualizacji

Aktualizacja z 18 sierpnia 2011 (Pakiet mannotechnologii)
 • Krótkie spięcie zostało dodane do gry.

Aktualizacja z 23 sierpnia 2011

 • Naprawiono Krótkie spięcie niszczące sojusznicze pociski.
 • Naprawiono Krótkie spięcie nie będące chowane podczas drwin Inżyniera.

Aktualizacja z 11 stycznia 2012

 • [Nieudokumentowane] Krótkie spięcie zostało dodane do planu wytwarzania Pomsona 6000.

Aktualizacja z 9 lutego 2012

 • [Nieudokumentowane] Teraz Krótkie spięcie wydaje robotyczne dźwięki podczas przenoszenia w plecaku.

Aktualizacja z 17 kwietnia 2012

 • Naprawiono nie niszczenie pocisków, jeśli były blokowane przez konstrukcje lub inne pociski.
 • Naprawiono nie naliczanie zniszczonych bomb samoprzylepnych dla osiągnięcia Jak zabito szkodniki.

Aktualizacja z 10 lipca 2013

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zmniejszono koszt używanego metalu, kiedy strzał niszczy pociski
  • Zmniejszono koszt używanego metalu na strzał do -18
  • [Nieudokumentowane] Koszt używanego metalu wzrósł do -36, jeśli strzał nie zniszczył żadnego pocisku lub nie zranił przeciwnika
  • [Nieudokumentowane] Zwiększono szybkość strzału o 25%
 • [Nieudokumentowane] Teraz Krótkie spięcie emituje efekt iskier podczas strzału.
 • [Nieudokumentowane] Naprawiono ładunek elektryczny atakujący sojuszników jakby byli wrogami.

Aktualizacja z 12 lipca 2013

 • Zaktualizowano opis Krótkiego spięcia, dopasowując go do nowych atrybutów.

Aktualizacja z 12 listopada 2013

Aktualizacja z 20 grudnia 2013

 • Zmieniono atrybuty:
  • Znacznie zwiększono szybkość ataku
  • Koszt metalu został zmniejszony do 5 szt. metalu na strzał
  • Teraz ładunek nakierowuje się na graczy i konstrukcje tylko wtedy, kiedy są przed graczem i w zasięgu broni
 • Ulepszono efekty wizualne.

Aktualizacja z 9 stycznia 2014

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zmniejszono obrażenia
  • Zużywa 15 szt. metalu na zniszczony pocisk
  • Nie można już używać pod wodą
  • Naprawiono błąd z rozproszonymi efektami cząsteczkowymi

Aktualizacja z 23 stycznia 2014

 • Naprawiono efekty cząsteczkowe Krótkiego spięcia nie będące zawsze usuwane po śmierci gracza.
 • Zaktualizowano Krótkie spięcie, aby używało drwiny broni do walki wręcz Inżyniera.

Aktualizacja z 7 lutego 2014

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zasobniki nie zapewniają amunicji, gdy broń jest dobyta

Aktualizacja z 10 września 2014

 • Naprawiono tworzenie efektów wystrzału Krótkiego spięcia podczas wyciągania.

Aktualizacja z 2 lipca 2015 #1 (Siła charakteru)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Niszczenie pocisków przeniesiono do ataku alternatywnego; -15 zt. metalu za każdy zniszczony pocisk oraz 0,5 sekundy opóźnienia między każdym użyciem
  • Nie można podnosić konstrukcji, kiedy Krótkie spięcie jest dobyte

Aktualizacja z 23 lipca 2015 #1

 • Naprawiono brakujące animacje ataku alternatywnego dla Krótkiego spięcia.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 (Poznaj wroga swego)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Atak alternatywny kosztuje teraz 10 szt. metalu (trafienie lub chybienie) i konsumuje 5 szt. metalu za każdy zniszczony pocisk

Aktualizacja z 29 sierpnia 2016

 • Naprawiono Krótkie spięcie powodujące opóźnienia na serwerze.

Aktualizacja z 20 kwietnia 2017

 • Zaktualizowano opis Krótkiego spięcia, dopasowując go do bieżącego działania broni.

Aktualizacja z 28 marca 2018 #1

 • Zmieniono atak alternatywny na niszczącą pociski kulę energii zużywającą 65 szt. metalu.

Aktualizacja z 29 marca 2018

 • Naprawiono Krótkie spięcie, które po strzale wciąż używało starego ataku obszaru działania.

Aktualizacja z 12 kwietnia 2018

 • Naprawiono kulę energii Krótkiego spięcia, która nie zmieniała koloru cząsteczek po odbiciu.
 • Naprawiono kulę energii Krótkiego spięcia, która nie była wstanie niszczyć rakiet/granatów przez pierwsze 0.25 sekundy po wystrzeleniu.

Aktualizacja z 26 kwietnia 2018

 • Dodano samookaleczenie się podczas używania Krótkiego spięcia, kiedy kula energii trafi wroga z bliskiej odległości.

Aktualizacja z 10 października 2019 (Scream Fortress 2019)

 • Naprawiono możliwość ataku graczy za pomocą Krótkiego spięcia podczas rozejmu.

Błędy

 • Brakuje atrybutu Nie może uzyskać krytycznych obrażeń.
 • Osiągnięcie Inżyniera Jak zabito szkodniki nie może być zdobyte z Krótkim spięciem, mimo że jest w stanie niszczyć pociski.
 • Obrażenia zadawane przez kulę energii nie oddziałują na żadne odporności, jak np. odporność otrzymywana dzięki Pięścią ze stali.
 • Atak alternatywny spowoduje przenoszenie konstrukcji przez około 2-3 sekundy po zmianie broni, zamiast strzelać kulą energii.
 • Jeśli gracz podniesie inną upuszczoną broń pomocniczą z wyciągniętym Krótkim spięciem, prawa ręka Inżyniera pozostanie zawsze niewidoczna niezależnie od tego jakiej broni używa, dopóki gracz nie wyposaży się ponownie w Krótkie spięcie.
 • Zabicie atakiem alternatywnym nie posiada własnej ikony zabicia. Zamiast niej zostanie wyświetlona uniwersalna ikona z wizerunkiem czaszki i skrzyżowanych piszczeli.
 • Jeśli Inżynier wystrzeli kulę energii w ścianę/róg lub przy ścianie, wystrzał zużyje metal, ale kula energii nie pojawi się.
 • Kula energii nie zadaje obrażeń Bezkonnemu Bezgłowemu Jeźdźcu, Monoculusowi, Merasmusowi i Królowi Szkieletów.
 • Czasami kula energii utyka w powietrzu po stronie klienta. Taka kula nie zadaje obrażeń i nie niszczy pocisków.
  • Można to naprawić, poprzez ponowne dołączenie do serwera.
 • Jeśli Inżynier zginie przez samookaleczenie kulą energii, będzie to traktowane jako samobójstwo.
  • Jeśli przeciwnik zadania obrażenia Inżynierowi, a ten popełni samobójstwo przez okaleczanie, będzie to uznane jako śmierć środowiskowa.
 • Kula energii może zderzyć się z pewnymi niewidzialnymi elementami mapy, przez które ma przejść, powodując, że zniknie w powietrzu w niektórych miejscach na mapie.
  • Jest to m. in. najniższy poziom drewnianych platform w pobliżu skał na obu drugich punktach kontrolnych na mapie cp_gullywash, a także w pokoju z podwyższoną ścieżką w pobliżu ostatniej strefy odradzania drużyny RED na mapie pl_frontier.

Ciekawostki

 • Podczas tworzenia, Krótkie spięcie miało być minigunem, który otwierał się z rękawicy Inżyniera. Valve jednak poinformowało twórcę, że chodzi im o mniej potężną broń elektryczną, więc została zmieniona do obecnego wyglądu.[1]
 • Krótkie spięcie jest usterką w obwodzie, która umożliwia przepływ prądu niezamierzoną drogą.
 • Nazwy plików dla dźwięków Krótkiego spięcia w plikach VPK nawiązują do Lawrence Barretta (angielski), postaci z gry Deus Ex: Bunt ludzkości, znanego z jego pistoletu zamiast ramienia.

Galeria

Przypisy

Zobacz też