Aktualizacja z 15 lipca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono nieodtwarzanie się dźwięków krytyków i mini-krytyków dla atakującego
  • Naprawiono niektóre brakujące cząsteczki sapera w trybie Mann kontra Maszyny
  • Naprawiono błędne określanie przez botów wózka z ładunkiem jak główny cel
  • Naprawiono przypadek w którym myszka była nieprawidłowo wyśrodkowana w roździelczościach innych niż domyślna w wersji na Mac
  • Naprawiono problem z przetrzymywaniem trybu pełnoekranowego podczas grania w wersję na Mac
  • Naprawiono opis Founding Father
  • Zaktualizowano L'Inspecteur o materiały niebieskich podczas noszenia przez BLU

Nieudokumentowane zmiany

  • Naprawiono drzwi na Gullywash miażdżące graczy

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/SDL2.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/fwk_spy_inspector.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion_dx80.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion_dx90_slow.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion_high.pcf