Ładunek

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Trzeci etap mapy Gold Rush, pierwszej mapy typu Ładunek dodanej do gry.
Dalej, wielki wózku-bombo!
Gruby

Na mapach typu Ładunek, zespół BLU musi zaprowadzić wózek pełen materiałów wybuchowych przez serię punktów kontrolnych i do bazy zespołu RED w określonym czasie. Członkowie zespołu BLU przesuwają bądź "popychają" wózek, stojąc niedaleko niego - im więcej z nich znajduję się przy nim, tym szybciej się porusza. Każdy członek zespołu RED stojąc koło wózka, zatrzyma jego ruch. Jeżeli żaden z graczy z BLU nie popchnie wózka w czasie 30 sekund od jego zatrzymania, zacznie się on powoli poruszać do tyłu aż do ostatniego punktu kontrolnego/bazy BLU albo do czasu, gdy gracz BLU znowu do niego podejdzie. Wózek zachowuje się jak Zasobnik poziomu 1 dla zespołu BLU (i przebranych wrogich Szpiegów), przywracając punkty życia i amunicję graczom popychającym go.

Mapy trybu Ładunek mogą, ale nie muszą być podzielone na wiele rund. Część map posiada jednokierunkowe przejścia dla zespołu BLU, czasem zamknięte do czasu przejęcia jednego z punktów.

Mapy takie, jak Gold Rush, Hoodoo i Thunder Mountain są podzielone na trzy etapy, które zespół BLU musi przejść, aby wygrać. Pierwsze dwie części mają dwa punkty kontrolne, a ostatnia - trzy (dwie w Hoodoo), wliczając w to ostatni punkt. Mapy Badwater Basin i Upward mają jeden etap z czterema punktami łącznie z ostatnim. Przejście do następnego punktu daje więcej czasu zespołowi BLU. Dojście do ostatniego punktu powoduje przejście do następnego etapu. Gdy wózek dojdzie do ostatniego punktu na ostatnim etapie, ładunek wybuchnie, zabijając wszystkich będących za blisko i niszcząc bazę RED, symbolizując wygraną BLU.

Wyścig ładunków

Trzeci etap mapy Pipeline.

W odróżnieniu od standardowych map trybu Ładunek, mapy typu Wyścig ładunków zawierają dwa wózki, zarówno dla RED jak i BLU, zespoły więc nie są dzielone na atakujących i broniących. Aby wygrać, każdy zespół musi jednocześnie pchnąć swój wózek przez terytorium wroga, aby dojść do ostatniego punktu, w tym samym czasie uniemożliwić wrogowi zrobienie tego samego. Tak jak w mapach Ładunek, gracze pchają wózek stojąc przy nim, wrogowie przy nim zablokowują jego ruch, a wózek jest Zasobnikiem poziomu 1.

W odróżnieniu od Ładunku, wózek nigdy nie cofa się i nie ma limitu czasu; mapa zakończy się tylko w momencie przepchnięcia wózka do ostatniego punktu. Tor wózka może biec pod górę, co spowoduje, że niepopychany, szybko spadnie na podnóże góry. Takie części toru będą wyróżnione na pasku postępu, aby pokazać, jak daleko trzeba popchnąć wózek, aby zapobiec jego cofaniu się.

Mapy tego typu są jedno- bądź wieloetapowe. Pipeline i Nightfall są podzielone na trzy części, a Hightower składa się tylko z jednej. Wygranie jednej z pierwszych dwóch rund da przewagę wygranej drużynie w następnym etapie (wózek znajduje się trochę dalej od punktu początkowego)

Strategia

Osobne artykuły: Strategia społeczności dla trybu Ładunek, Strategia społeczności dla trybu Wyścig ładunków

Mapy

Osobny artykuł: Lista map

Ładunek

Mapy trybu Ładunek zaczynają się prefiksem pl_; mapy społeczności są wyróżnione kursywą.

Nazwa Zdjęcie Nazwa pliku
Badwater Basin Plbadwater.png pl_badwater
Barnblitz Barnblitz.PNG pl_barnblitz
Bloodwater Pl bloodwater.png pl_bloodwater
Borneo Pl Borneo.jpg pl_borneo
Bread Space Pl breadspace.png pl_breadspace
Brimstone Pl fifthcurve event.png pl_fifthcurve_event
Cactus Canyon Cactus Canyon.jpg pl_cactuscanyon
Camber Pl camber.png pl_camber
Cashworks Pl cashworks.png pl_cashworks
Chilly Pl chilly.png pl_chilly
Corruption Pl corruption.png pl_corruption
Emerge Pl emerge.png pl_emerge
Enclosure Enclosure main.jpg pl_enclosure_final
Frontier Pl frontier.jpg pl_frontier_final
Frostcliff Pl frostcliff.png pl_frostcliff
Ghoulpit Pl sludgepit event.png pl_sludgepit_event
Goldrush Goldrush.jpg pl_goldrush
Gravestone Pl rumble event.png pl_rumble_event
Hassle Castle Pl hasslecastle.png pl_hasslecastle
Hellstone Pl millstone event.jpg pl_millstone_event
Hoodoo Plhoodoo.png pl_hoodoo_final
Phoenix Pl phoenix.png pl_phoenix
Pier Pl pier.png pl_pier
Polar Pl coal event.png pl_coal_event
Precipice Pl precipice event final.png pl_precipice_event_final
Rumford Pl rumford event.png pl_rumford_event
Snowycoast Pl snowycoast.jpg pl_snowycoast
Spineyard Pl spineyard.png pl_spineyard
Swiftwater Pl swiftwater.jpg pl_swiftwater
Terror Pl terror event.png pl_terror_event
Thundermountain PL Thunder Mountain.png pl_thundermountain
Upward Engineer Update Upward.png pl_upward
Venice Pl venice.png pl_venice
Wutville Pl wutville event.png pl_wutville_event

Wyścig ładunków

Mapy trybu Wyścig ładunków zaczynają się prefiksem plr_; mapy społeczności są wyróżnione kursywą.

Nazwa Zdjęcie Nazwa pliku
Banana Bay Bananabay main.jpg plr_bananabay
Bonesaw Plr hacksaw event.png plr_hacksaw_event
Hacksaw Plr hacksaw.png plr_hacksaw
Helltower Plr hightower event centertower.jpg plr_hightower_event
Hightower Hightower.png plr_hightower
Nightfall Nightfall stage2.png plr_nightfall_final
Pipeline Pipeline.jpg plr_pipeline

Wózki

Wózki to cel i centrum trybów Ładunek i Wyścig Ładunków.

Wózki poruszają się na torze kolejowym; celem jest przepchnięcie ich wzdłuż tych torów, w czasie, gdy wrogowie próbują temu zapobiec. Wózek jest popychany przez stanie koło niego - im więcej graczy stoi w jego okolicy, tym szybciej się porusza (aż do maksymalnej liczby trzech - patrz sekcja Szybkości niżej). Jeżeli jakikolwiek przeciwnik dojdzie w okolice wózka, jest on blokowany, a wózek nie ruszy się, dopóki wrogowie nie zostaną usunięci. Jeśli jakikolwiek budynek Inżyniera znajdzie się na drodze wózka, jest on niszczony, gdy wózek wjeżdża na niego. Wózek działa jak Zasobnik poziomu 1 dla zespołu, który go popycha, przywracając punkty zdrowia i dostarczając amunicję i metal. W odróżnieniu od zasobników poziomu 1, wózek nie posiada limitu ilości metalu dawanego Inżynierom. Wózek dostarcza także amunicję i zdrowie przebranym Szpiegom.

Jeśli wózek nie jest pchany przez odcinek toru, który biegnie pod górę, samoczynnie zjedzie w dół. Pchający zespół musi cały czas pozostać przy nim, aby przejść taki odcinek. Osiągnięcie szczytu powoduje, że wózek nie może się już cofnąć. Od czasu Aktualizacji Inżyniera, wózek ma poświatę w kolorze zespołu pchającego go, zezwalając zlokalizować go przez ściany i z daleka.

Ładunek

W trybie Ładunek, zespół BLU musi przepchnąć wózek przez serię punktów kontrolnych i do bazy zespołu RED w określonym okresie czasu. Dojście do punktu dodaje czas do licznika. Jeżeli żaden gracz BLU nie popchnie wózka przez 30 sekund po jego zatrzymaniu, wózek zacznie powoli cofać się aż do czasu, gdy osiągnie punkt kontrolny/bazę BLU lub gracz znowu zacznie go pchać. Jeśli wózek nie cofa się w momencie, gdy kończy się czas, rozegra się dogrywka, dając atakującemu zespołowi pięć sekund na dotknięcie wózka; w przeciwnym wypadku gra się kończy. Ten licznik resetuje się za każdym razem, gdy wózek jest dotknięty.

Wyścig Ładunków

W trybie Wyścig Ładunków oba zespoły posiadają własne wózki. Zespoły muszą jednocześnie przepchnąć swój wózek przez terytorium wroga, zapobiegając zrobieniu tego samego przez wrota. W odróżnieniu od map trybu Ładunek, wózek nigdy nie cofnie się (o ile nie znajduje się na wzgórzu) i nie ma limitu czasu. W mapach Wyścigu Ładunków częściej niż w mapach Ładunku występują rampy. Podczas dogrywki, oba wózki będą automatycznie poruszać się do przodu, aby zapobiec patowi. Popychanie jednego wózka zatrzymuje automatyczne popychanie drugiego.

Mały Ciuch-Ciuch

Na mapie Frontier, wózek jest zastąpiony przez pokaźną, zmechanizowaną lokomotywę, nazwaną Mały Ciuch-Ciuch. Osłaniając przed atakami z przodu, pociąg jest w stanie spowodować znaczne obrażenia graczom, którzy znajdą się w otworze lokomotywy, gdy porusza się ona do przodu; obrażenia zwiększają się z liczbą graczy znajdującą się na niej. Platforma ma również wbudowany zasobnik BLU, jednak wszyscy jeżdżący w niej mają ograniczoną widoczność do przodu. Pociąg ma zwiększony zasięg popychania w porównaniu do normalnych wózków.

Szybkości

Szybkość wózka zależy od liczby osób pchających go (mnożnika). Wszystkie standardowe mapy trybu Ładunek mają te same prędkości. Szybkości są mierzone w jednostkach Hammera na sekundę. Limit popychania to trzech graczy - kolejni gracze nie zwiększą prędkości wózka.

Mnożnik Szybkość Tempo
Do tyłu -9 -10%
x1 50 55%
x2 70 77%
x3 90 100%

tf2tactics.com - wideo na temat szybkości wózków (październik 2009).

Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class scout.png Skaut

Szybka piłka
Szybka piłka
Ogłusz 50 przeciwników, gdy zdobywają punkt lub pchają wagon.Leaderboard class soldier.png Żołnierz

Jak na Hamburger Hill
Jak na Hamburger Hill
30 razy obroń punkt przejęcia.


Cwał Wagonu
Cwał Wagonu
Jedź na wagonie przez 30 sekund.Leaderboard class demoman.png Demoman

Waleczne Zwłoki
Waleczne Zwłoki
Zabij 25 przeciwników broniących punktu przejęcia lub wózka.


Szkocka Straż
Szkocka Straż
3 razy zabij pojedynczą detonacją 3 przeciwników zdobywających punkt przejęcia lub pchających wagon.Leaderboard class heavy.png Gruby

Wagonowy Puszkin
Wagonowy Puszkin
Uzyskaj 50 przejęć na mapach typu Ładunek.


Wagonowy Stalin
Wagonowy Stalin
Przeszkodź 25 razy przeciwnikowi w przemieszczeniu wagonu z ładunkiem.Leaderboard class engineer.png Inżynier

Ziemia niczyja
Ziemia niczyja
Użyj działka strażniczego, aby zabić 25 przeciwników, którzy przejmują punkt kontolny.Leaderboard class spy.png Szpieg

Czy To Aby Bezpieczne?
Czy To Aby Bezpieczne?
Dźgnij w plecy 50 przeciwników, którzy przejmują punkty kontrolne.


Historia aktualizacji

Aktualizacja z 29 kwietnia 2008 (Aktualizacja Gold Rush)
 • Dodano tryb gry Ładunek.
 • Added mapę Gold Rush.

Aktualizacja z 19 sierpnia 2008 (Gruba aktualizacja)

 • Dodano Badwater Basin.
 • Dodano właściwą obsługę rozpoznawania blokowania wózka na mapach typu Ładunek.

Aktualizacja z 3 czerwca 2011

 • Dodano dodatkowe reguły odpowiedzi postaci na zdarzenia w grze nadesłane przez społeczność.

Aktualizacja z 17 kwietnia 2012

 • [Nieudokumentowane] Usunięto możliwość utrzymywania nadleczenia przez Wózek.

Aktualizacja z 10 maja 2012

 • Dodano wejścia Enabled/Disabled dla jednostki mapobj_cart_dispenser.

Aktualizacja z 27 czerwca 2012

 • Naprawiono przypadki błędnego wyświetlania pozycji wózka na mapach Payload.

Błędy

Błąd z obracającymi się wózkami.
Wykolejony wózek.
 • Wózek czasami może obracać się w pionie.
 • HUD czasami nie pokazuje ilości graczy pchających wózek lub błędnie wskazuje, że jest zablokowany.
 • Śmierć z powodu eksplozji wózka powoduje, że migawka po śmierci skupia się na pewnym punkcie mapy, pokazując nazwę wroga, nawet jeśli nie przyczynił się do śmierci gracza.
 • Możliwe jest wykolejenie wózka kiedy spada, wystrzelając go eksplozją.

Ciekawostki

Rysunek przedstawiający inny wygląd wózka.
 • Domyślny wózek przybiera kształt bomby plutonowej "Fat Man", zrzuconej na Nagasaki podczas II wojny światowej.
 • Na początku, inżynier mógł zwiększyć poziom Zasobnika na wózku, zezwalając mu dawanie zwiększonej ilości punktów zdrowia, amunicji i metalu. Od tego czasu zostało to naprawione.
 • Wózek na Hoodoo wygląda inaczej od domyślnego. Opis mapy mówi, że jest ona "brudną bombą" - nuklearnym materiałem wybuchowym, w którym materiał radioaktywny jest przyłączony do zwyczajnych materiałów wybuchowych, takich, jak TNT.
 • Na wszystkich wózkach znajdują się słowa Grubego:
  • Zwykły wózek nosi słowa 'Cry some more' ("Popłacz trochę więcej!")
  • Wózek z Hoodoo nosi słowa 'So much blood!' ("Tak dużo krwi!") namalowane na biało i słowo "Bonk" z kurzu pod jedną z opasek.
  • Mały Ciuch-Ciuch nosi słowa 'All of you are dead!' ("Wszyscy nie żyjecie!").
 • Światło na wózku jest takie samo, jak te przyklejone na mini-działku strażniczym.

Galeria

Wózki

Projekty