Aktualizacja z 19 czerwca 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/banana_peel.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/banana_peel_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/barn_door.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/barn_door_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/capacitor.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/capacitor_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/cheese_wheel.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/cheese_wheel_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/diary_book.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/diary_book_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/goldfish.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/goldfish_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/pocket_lint_large.vtf