Mars 15, 2013 Patch (Beta)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Källa: TF2 Beta forums (Engelska)

Patchanteckningar

No patch notes

Filer ändrade

Notera: Ändringsloggen nedanför är generad från en jämförelse mellan två versioner av spelet.
Versionsändringar
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/custom_texture_large.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/spy/pn2_mask_large.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/maps/koth_lakeside_event.bsp
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/crafting/custom_texture.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/crafting/custom_texture_large.vmt
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placed.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placed.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placed.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placed.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placed.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placement.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placement.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placement.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placement.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/buildables/p2rec_placement.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/starve_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_canteen.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_canteen.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_canteen.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_canteen.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_canteen.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/pn2_evilash.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/pn2_evilash.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/pn2_evilash.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/pn2_evilash.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/pn2_evilash.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/pn2_longfall.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/pn2_longfall.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/pn2_longfall.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/pn2_longfall.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/pn2_longfall.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/pn2_samhat_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/pn2_samhat_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/pn2_samhat_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/pn2_samhat_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/pn2_samhat_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_mask.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_mask.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_mask.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_mask.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_mask.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_samhat_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_samhat_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_samhat_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_samhat_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/pn2_samhat_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_ham/c_ham.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_arms.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_arms.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_arms.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_arms.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_spy_arms.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/teleported_fx.pcf
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ambient/halloween/thunder_04.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ambient/halloween/thunder_05.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ambient/halloween/thunder_07.wav
Modified: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/announcer_tournament_started1.wav
Modified: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/announcer_tournament_started2.wav
Modified: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/announcer_tournament_started3.wav
Modified: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/announcer_tournament_started4.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death12.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death15.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death17.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death21.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death24.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death25.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_player_death26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached18.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attached26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_attack11.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked11.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked15.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked17.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked18.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked21.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked24.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked25.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked27.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked28.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked29.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked32.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked33.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked34.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked35.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked37.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked38.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked40.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked41.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked42.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked43.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked44.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked47.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacked48.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking11.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking12.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking15.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking17.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking18.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking21.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking24.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking25.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking27.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking28.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking29.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking30.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking31.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking32.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking33.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking34.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking35.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking36.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_hacking37.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle11.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle12.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle15.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle17.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle18.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle21.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle28.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle29.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle30.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle31.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle35.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle36.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle37.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle38.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle40.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle41.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle42.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle43.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_idle44.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_intro01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_intro02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_intro03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_intro04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_intro05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout11.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout12.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout13.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout14.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout16.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout18.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout19.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout21.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout24.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout25.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout29.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout36.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout37.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout38.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout39.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout40.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout41.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout44.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout46.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout59.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout60.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledout64.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledoutagain03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledoutagain04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_pulledoutagain05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback05.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback06.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback07.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback08.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback09.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback10.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback12.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback15.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback17.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback20.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback22.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback23.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback24.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback26.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback27.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback37.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback44.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback47.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback48.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback49.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback50.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_putback53.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_sneak01.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_sneak02.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_sneak03.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_sneak04.wav
Added: tf/tf2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/items/wheatley_sapper/wheatley_sapper_sneak05.wav
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/custom_texture.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/diary_book.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/diary_book_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_bacon_grease.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_bacon_grease_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_long_distance_kills.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_long_distance_kills_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_medics_killed.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_medics_killed_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_tank_destroyed.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_tank_destroyed_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/starve_demo.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/starve_demo_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/random_paint.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/random_paint_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/pn2_knife_lunchbox_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/pyro/pn2_evilash.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/pyro/pn2_evilash_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/pn2_longfall.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/pn2_longfall_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/rebel_cap.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/rebel_cap_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/spy/pn2_mask.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/spy/pn2_samhat_spy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/spy/pn2_samhat_spy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/weapons/c_models/c_ham/c_ham.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/weapons/c_models/c_ham/c_ham_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/weapons/c_models/c_p2rec/c_p2rec_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/d_images_v3.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/dneg_images_v3.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/starve_hair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/heavy/pn2_knife.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/pyro/pn2_evilash.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/pyro/pn2_evilash_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/pn2_longfall.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/pn2_samhat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/pn2_samhat_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/spy/pn2_mask.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_ham.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_p2rec.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_p2rec_eye.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/main_menu/screamfortress.vtf