Herstellen

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Heavyrespawns.png
I'm back, you subnormal halfwit!
The Spy

Herstellen kan twee dingen betekenen; of de actie van na de dood terug komen, of de kamer in het spel waar dit gebeurt. Het spel herstelt spelers in golfen, zodat spelers die rond dezelfde tijd verslagen werden samen kunnen werken.

Als een werkwoord of gebeurtenis, bedoelt men de actie van opnieuw beginnen in het spel, na verslagen te zijn door en ander. De kamer die je ziet met het starten van een spel heet ook zo. Een term die ook gebruikt wordt is "herstellen", en heeft het over de opraapsels die opnieuw tevoorschijn komen na dat een andere speler ze op raapt (b.v. munitie dozen).

Met sommige spel modes, specifiek Arena en Control Point, mogen verslagen spelers niet herstellen tot de volgende ronde.

Herstel tijden

Voor officiële tijden op alle officiële kaarten, zie Herstellingstijden

De tijd van verslag naar herstelling varieert van spel naar spel, en dit word vermeld in een klok bovenaan het beeldscherm na verslag. Herstellings-golven gebeuren regelmatig, gebaseerd op de instellingen van de kaart. Meeste officiële kaarten hebben een tijd van 10 seconden. Dit wordt verder bijgesteld door de status van het spel, zoals iets korter voor de groep die de meeste controle-punten bezitten. De herstellingsgolf van elke groep is dan vermindert als die minder dan acht spelers bezit, tot een minimum van 5 seconden als er 3 of minder spelers zijn. Als je verslagen wordt, dan herstel je met de golf na de volgenden - dus als deze tijd 10 seconden is, dan herstel je tussen 10 en 20 seconden na de dood. Individuele puntentelling heeft geen effect op deze tijd.

Herstellingstijden op een server kunnen verandert worden met de "mp_respawnwavetime" instelling.

Gelijke Herstelling

Sommige servers hebben een "gelijke herstelling" mode, waar de wacht tijd drastisch is vermindert, of niet eens bestaat. Dit kan via plug-ins van een derde partij, of met het ingebouwde mp_disable_rewpawn_times commando. De wachttijd tussen verslag en herstelling kan variëren als de server de deathcam forceert.

Gebieden

Voorraad kasten bestaan in herstellingskamers en geven een speler munitie en gezondheid als ze gebruikt worden.

Herstelling

Het herstelgebied is de ruimte waar nieuwe en verslagen spelers zich vinden. In sommige kaarten is dit een aparte kamer van de voorraad ruimte, maar vaak zijn deze hetzelfde, en is er geen zichtbaar verschil tussen de twee. Herstellingskamers worden vaak gebruikt in Capture the Flag karten. In dit geval zijn er automatische dubbele deuren die naar de voorraadkamer lopen. Deze deuren openen alleen van binnen, en dus leveren een van de weinige veilige plaatsen ondertussen vernedering.

Het is mogelijk je karakter in de herstellingsruimte te veranderen zonder "zelf-moord" te plegen. Met meeste kaarten is het ook mogelijk om dit te doen in de voorraad kamer, ook al zijn ze aparte ruimtes. Het punt waar de speler herstelt is willekeurig, maar in kaarten met controle-punten is het vaak afhankelijk van welke punten jouw groep bezit. Veranderen van karakter kan soms de speler van kamer veranderen, als meer dan een kerstellingskamer bestaat.

In de GCF bestanden van TF2, en in ongebruikte geluiden, bestaat er een automatische bewaker (b.v. van de Technicus) die misschien bedoelt was de herstellingskamer te beschermen in plaats van de onzichtbare muur.

Voorraad

De voorraadkamer is een (meestal) veilige kamer, die vrij is van tegenstanders en levert voorraden via voorraadkasten om munitie en gezondheid aan te vullen. Zo als vermeld, kan dit gebied naast, een deel van, of apart van de herstellingskamer zijn. Meeste voorraadkamers hebben een of meer voorraadkasten, die meteen vol gezondheid, munitie, en Metaal leveren. Deze vullen ook meteen het magazijn van je wapens als je ze opent. Voorraadkasten verwijdert de effecten van Jarate, bloeden en afterburn. Kasten leveren ook het wisselen van wapens als de speler zijn load-out verandert, tenzij de optie "Automatically Respawnin when you change your loadout" aan is.

Als een spion een voorraadkast opent en de Je Eeuwige Beloning heeft, dan wordt je kostuum verwijdert. Om een voorraadkast te openen hoeft de speler er gewoon vlak langs te lopen. Kasten kunnen niet geopend worden in sudden death of door de groep die verloren heeft in vernedering.

Er bestaan ook anderen artikelen in de voorraadkamer, zo als kasten waar de verschillende karakters hun spullen bewaren, gewichten voor heffen, en doelplaten voor oefenen. Deze zijn alleen maar cosmetisch en hebben geen functie.

Related achievements

Spy

Mes en vuur
Mes en vuur
Steek een vijand in de rug die vervolgens naar Pyro overschakelt alvorens te herleven.


External links