Burned Banana Peel

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Neměl sis hrát s ohněm, chlapče.
Engineer

Burned Banana Peel je craftovací ingredience, která byla aktualizována v Patch z 27. června 2012. Původně byla do hry přidána v Patch z 19. června 2012, jako Goldfish.

Craftování s dalšími třemi spálenými poklady vytvořilo Pile of Ash. Tento předmět byl ze hry odebrán v Patch z 11. července 2012. Od Patch z 21. listopadu 2013 již není tento předmět odebrán po přihlášení do hry, ale již jej nelze použít při craftování.

Minulé změny

Patch z 19. června 2012

  • [Nezmíněno] Banana Peel byl přidán do hry.

Patch z 20. června 2012

Patch z 27. června 2012

  • Společně s dalšími Mysteriozními poklady, byl Banana Peel spálen na malou hromádku popela a přejmenován na Burned Banana Peel.

Patch z 11. července 2012

  • Všechny související předměty byly odebrány.

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Tento předmět již není odstraněn po přihlášení do hry, ale již nelze použít v craftování.

Drobnosti

  • Nošením sady Eliminating The Impossible se popis Banana Peel změnil na "...may go on..." (může trvat), s odebraným náhodným písmenem (odstraněné písmeno se pro různé hráče mění), což je část citátu z krátkého příběhu "The Adventure of the Copper Beeches" (Dům U měděných buků) ze sbírky Kánon Sherlocka Holmese. Při kombinaci se všemi ostatními předměty z Patch z 19. června 2012, zněl úplný citát "Think of the deeds of hellish cruelty, the hidden wickedness which may go on, year in, year out, in such places, and none the wiser" (Přemýšlej o činech pekelné krutosti, skryté šílenosti, která může trvat, každý rok po dlouhou dobu, v různých místech a žádný není moudřejší).

Původní předmět

Backpack Banana Peel.png
 Banana Peel 
Level 1 Banana Peel
 
Kam zmizel ten banán? Na to si radši sedni, protože NEMÁME PONĚTÍ! Musíš přiznat, že to je trochu mysteriózní.